بررسی تطبیقی سیره امام رضا ( ع) در اشعار عبدالمنعم فرطوسی و محمدحسین بهجتی


بررسی تطبیقی سیره امام رضا ( ع) در اشعار عبدالمنعم فرطوسی و محمدحسین بهجتی-در حال بارگذاری
۲۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2100 K
رایگان

اشعار عبدالمنعم فرطوسی و محمدحسین بهجتی

مشخصات مقاله:

 

نویسندگان: محسن سیفی؛ نجمه فتحعلی زاده

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: عبدالمنعم فرطوسی ؛ محمدحسین بهجتی ؛ بخشش امام رضا (علیه السلام)

 

مهمترین عناوین مطرح شده در مقاله:

عبدالمنعم فرطوسی

محمدحسین بهجتی

حدیث سلسله الذهب

کرامات امام رضا (علیه السلام)

سخاوت و بخشندگی امام رضا (علیه السلام)

 

عبدالمنعم فرطوسی و محمدحسین بهجتی