بررسی طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی


بررسی طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی-در حال بارگذاری
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
PDF
300 KB
31 صفحه
رایگان

بررسی طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی؛ دانلود pdf بررسی طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن از منظر زبان شناسی شناختی؛ دانلود رایگان مقاله: طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم از منظر زبان شناسی‌شناختی؛ بررسی طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن از منظر زبان شناسی‌شناختی

.

عنوان مقاله: بررسی طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم از منظر زبان شناسی شناختی

.

مشخصات مقاله کارکرد طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۳۱؛ نویسندگان: مهدی عابدی جزینی؛ نفیسه ربانی؛ زهره ربانی. موضوع محوری: عذاب در قرآن؛ رویکرد مقاله: زبان قرآن – علوم قرآنی

_

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ زبان‌شناسی شناختی؛ طرح‌واره‌های تصویری؛ مفاهیم انتزاعی؛ عذاب

  .

مقاله: بررسی طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن؛ دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث | بازگشت به صفحه اصلی: معارف نت

.

مهمترین عناوین و مباحث مقاله بررسی طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن:

  • ریشه شناسی واژه عذاب

  • انواع عذاب در قرآن کریم؛ عذاب دنیوی؛ عذاب اخروی

  • طرح‌ واره‌ های تصویری و کارکرد آن

  • تحلیل طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم

  • زبان شناسی شناختی طرح‌ واره‌ های تصویری عذاب در قرآن کریم

 

دانلود رایگان مقاله: بررسی طرح‌واره‌های تصویری عذاب در قرآن