واکاوی نص‌ گرایی در اندیشه علامه محمدباقر مجلسی

عنوان مقاله: واکاوی نص‌ گرایی در اندیشه علامه محمدباقر مجلسی نویسنده: سید علی دلبری واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌ های دینی؛ نص‌ گرایی؛ عقل‌‌ گرایی؛ علامه مجلسی سطح مقاله: علمی پژوهشی سال انتشار: ۱۳۹۶ دانلود مقالات علمی پژوهشی الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث دانلود رایگان

0تومان