الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

الگویابی اسناد کلینی به کتاب زراره بن اعین

.

نویسندگان: سمیرا حاتمی مهر؛ اعظم فرجامی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

 «زراره بن اعین» از اصحاب اجماع و از پرروایت‌ترین راویان کتاب‌های امامیه است. فهرست‎نگاران امامی طریق خاصی به کتاب او دارند. افزون بر رجال‌شناسان، محدثان از جمله ثقه الاسلام کلینی (۳۲۹ق)، الگو یا سند ثابتی برای روایات زراره بن اعین داشتند. در این پژوهش با رویکردی نو یعنی؛ استخراج و شمارش تمام روایات زراره در الکافی و سپس یافتن اسنادی که دارای بیشترین فراوانی و تکرار هستند، الگوی ثابت کلینی کشف می‌شود. پس از آن، این الگوی ثابت با طرق رجالی مقایسه می‌شود. در این فرآیند، راویان اولی که حدیث را از زراره گرفتند، یک به یک معرفی و بررسی می‌شوند.

از نتایج به دست آمده آن است که میزان تطابق سند روایات با طرق و الگوهای ثابت و کشف شده، درجه اعتبار احادیث را مشخص می‎نماید. افزون بر آن، با استفاده از الگوهای کشف شده، تصحیف، ارسال و ضعف اسناد برطرف می‎شود. بنابراین اگر اسناد کلینی از غیر شیوه و الگوهای مألوف و مشهور به کتاب زراره باشد، معمولاَ از میزان اعتبار کمتری برخوردار است. در این موارد چنین حدس زده می‌شود که گویی مؤلف الکافی، از منبع غیرموثقی به روایات زراره بن اعین دست یافته؛ زیرا راویانی مجهول، ضعیف یا غیرامامی در این اسناد، فراوان یافت می‌شوند. همچنین در راستای انجام پژوهش، بیشترین استفاده را از کتاب الکافی و مهمترین منابع رجالی و روایی شیعه نموده تا به این مهم دست یابد. واژگان کلیدی: الکافی، رجال حدیث، الگویابی سندی، نقد سندی، زراره بن اعین.

واژگان کلیدی: الکافی؛ رجال حدیث؛ الگویابی سندی؛ نقد سندی؛ زراره بن اعین

عنوان مقاله [English]

Identifying the Patterns of Kolayni’s Isnad To Zorara b. A’yon’s Book

چکیده [English]

Zorara b. A’yon is one of the “consensus companions”(ashab ejma῾) and one of the most frequently mentioned narrators in Imami Books. Imami cataloguers have a special way to his book. In addition to the experts on narrators (Rijali), Traditionists including Thiqatol-Islam Kolayni (329 AH) also had a regular pattern or isnad for Zorara b. A’yon’s traditions.

In this research, with a new approach namely extraction and enumeration of all Zorara’s traditions in Al-Kafi and then identifiying the isnad with the highest frequency, Kolayni’s regular pattern is detected. This pattern was compared to those of the Rijalis.

Meanwhile the first transmitters who narrated Zorara’s traditions have been introduced one by one. The accordance of the isnad with the identified patterns reveals the authenticity of the traditions. In addition, this typical pattern can be employed to obviate interpolation, omission of the narrators (irsal) and weakness of the isnad.

Thus, if at times Kulayni’s isnad to Zorara’s traditions is through unfamiliar ways, different from the typical pattern, it is less authentic. In these cases, it is surmised that Kafi’s compiler has gained access to Zorara’s traditions from an unauthentic source; since anonymous, weak or non-Imami narrators are recurrently mentioned in these isnad.

کلیدواژه‌ها [English]

Al-Kafi, Experts on narrators, Identifiying the isnad patterns, Isnad critisism, Zorara b. A’yon

 

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث