عوامل بینش صحیح جامعه علمی در آیات و روایات


عوامل بینش صحیح جامعه علمی در آیات و روایات-در حال بارگذاری
۱ تیر ۱۳۹۷
PDF
600 K
23
رایگان

عنوان مقاله: عوامل بینش صحیح جامعه علمی در آیات و روایات

 

نویسندگان: الهه عرب زاده ، دکتر سید علیرضا صدر حسینی، دکتر سید حمیدرضا میرعظیمی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

دستاوردهای جامعه علمی که بر شیوه های اندیشیدن و زیستن ما تأثیر دارد، متأثّر از نگرش آن است. نگرش و یا بینش به معنای ورود به میدان معرفت با اتّکا به نوعی چهارچوب از پیش تعیین شده است. اولین رکن هر عمل معرفت است و چون نفس آدمی بطور طبیعی به قوای جسمی گرایش دارد، حفظ اعتدال آن در گروِ ملازمت عقل با چهار چوب آموزه های وحیانی است. چنین عقلی همه علوم بشری با محوریت توحید را که از دیگر عوامل نگرش صحیح است، ثمر می دهد. عمل به چنین اعتقاد و بینشی، با ایجاد و تقویت حالتی راسخ در نفس، تحت عنوان تقوای الهی تحقق می یابد.

واژه‌های کلیدی: نفس، عقل، علم، آموزه های وحیانی، تقوا