عوامل موثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روانشناسی اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 شهریور 1397
دسته بندی:

عوامل موثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روانشناسی اجتماعی

نویسندگان:

مهدی ایزدی ؛ سید سجاد طباطبائی نژاد ؛ سید محمدرضا رضازاده

معارف نت : عوامل موثر بر تکوین نگرش ایمانی در قرآن کریم با رویکرد روانشناسی اجتماعی

تکوین نگرش ایمانی – روانشناسی اجتماعی – قرآن

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله:علمی پژوهشی

کلیدواژه‌ها: ایمان ؛ روانشناسی اجتماعی ؛ نگرش ؛ نگرش ایمانی

.

چکیده

«ایمان» و «نگرش» به ترتیب از محوری‌ترین مفاهیم در آموزه‌های دینی و روان‌شناسی اجتماعی می‌باشند. برآیند پیوندی نزدیکی میان حوزه موضوعی نگرش در روان‌شناسی اجتماعی، تعلیم و تربیت کاربردی و مباحث قرآنی در حوزه ایمان، اصطلاح « نگرش ایمانی » را ساخت می‌دهد. نگرشی که با رویکردی قرآنی و مبتنی بر الگوهای تکوین نگرش‌های افراد در روان‌شناسی، نسبت به متعلقات ایمان شکل گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و پایبندی به لوازم یک مطالعه میان‌ رشته‌ ای و تفسیر علمی از قرآن کریم، مبتنی بر یکی از الگوهای پرکاربرد روان‌شناسی اجتماعی «الگوی احتمال تفسیر» برای تکوین و تغییر نگرش‌های افراد، که قبول عام در میان روان‌شناسان یافته است، از رهگذر مسیر اصلی معرفی شده از سوی این الگو، به استخراج عوامل مؤثر بر تکوین نگرش ایمانی مخاطبان قرآن می‌پردازد و از داده‌های این الگو جهت فهم دقیق‌تر آیات هدایتی قرآن به سوی ایمان بهره می‌جوید. بر اساس یافته‌های این پژوهش، قرآن عواملی چون «ارائه برهان و استدلال» ، «معرفت شناسی آیه‌ای» ، «معجزات انبیاء» ، «ایجاد نگاه معرفتی صحیح نسبت به متعلقات ایمان» ، «تذکر و یادکرد از مبدا و معاد» و «توجیه شناختی نسبت به آثار ایمان‌گروی» را از جمله عوامل موثر در تکوین نگرش ایمانی مخاطبان از طریق مسیر اصلی در این رهیافت معرفی می‌نماید.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث