فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 دی 1396
دسته بندی:

فراگرد ارتباط شیطان و انسان از منظر قرآن کریم

 

نویسنده: مصطفی همدانی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ارتباط انسان و شیطان، از آغاز خلقت هر فرد تا پایان عمر وی برقرار است و درک درست این ارتباط، آثار تربیتی و انسان­ساز بسیار مهمی بر ارتباط درون­فردی (ارتباط انسان با خود، با خدا و جهان غیب) و نیز بر ارتباطات میان­فردی و در ساحت­های فردی، خانوادگی و اجتماعی برجا می­گذارد. قرآن کریم نیز در همین راستا همواره سعی کرده است شناخت انسان را نسبت به شیطان و ارتباط با او بیفزاید. پژوهش فرارو، با هدف تبیین فراگرد ارتباطی انسان و شیطان از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده نموده و آیات قرآنی مرتبط با ارتباط دوسویۀ انسان و شیطان را بر اساس فراگرد ارتباط و عناصر آن تحلیل کرده است.

تبیین عناصر ارتباط تقابلی انسان و شیطان، تبیین ابعاد و اجزا و مراحل فراگرد ارتباط انسان و شیطان در دو قطب استحواذ و استخلاص، عناصر موجود در فراگرد ارتباطی انسان و شیطان از جمله ماهیت وسوسه و ابعاد آن به عنوان پیام گمراهی، تبیین عوامل موثر در رمزگشایی از پیام شیطانی در درون انسان و ارائۀ مدلی از ارتباط انسان و شیطان از منظر قرآن کریم، از مهم­ترین دستاوردهای این مقاله است.

واژگان کلیدی: شیطان؛ وسوسه؛ پیام گمراهی؛ مدل ارتباطی؛ ارتباط درون‌ فردی؛ فراگرد ارتباط انسان و شیطان

 .

عنوان مقاله [English]

The Communication process between Satan and man in the Holy Qur’an
.

چکیده [English]

The relationship between man and Satan begins with the birth of a man and continues ’till his death. The correct understanding of this interaction is of great edifying value for the interpersonal relationships at personal, family and society level. Considering its importance, Qur’an has always tried to improve man’s understanding of Satan and its interaction with man.

Employing descriptive – analytical method, This article has analyzed the Qurʼanic verses concerning the mutual relationship between man and Devil, based on the communication process and its components, with the aim to clarify this relationship.

The most significant results of this study is as follows: elucidating the opposing components of this interaction, its limits, elements and course along the two ends of “istikhlāṣ” and ” istiḥwāḍ”; clarifying the nature of Devil’s temptation and its features as a deceptive message; clarifying the effective elements of decoding its message by man and suggesting a communication model based on the holy Qur’an’s view.

کلیدواژه‌ها [English]

Satan, Temptation, Deceptive message, Communication model, Interpersonal relationship

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث