رفائیل فرشته در روایات یهودی، مسیحی و اسلامی


رفائیل فرشته در روایات یهودی، مسیحی و اسلامی-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: رفائیل فرشته در روایات یهودی، مسیحی و اسلامی  

نویسنده: سید عبدالمجید حسینی زاده

واژگان کلیدی: رفائیل; اسرافیل; سرافیم; فرشتگان؛ ملائکه؛ فرشته مقرب; یهودیت; مسیحیت; اسلام 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

 

پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث