فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

عنوان مقاله: فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

.

نوع مقاله: تحقیق دانشجویی

واژگان کلیدی: فرهنگ کارآفرینی ، کارآفرینی ، کارآفرینی مذهبی ، کار و تلاش.

تعداد صفحات: ۲۰

فرمت: WORD

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه

چکیده

فرهنگ کارآفرینی از جمله مهمترین مفاهیمی است که در دین اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است و در قرآن و حدیث مورد تأکید واقع شده است. کارآفرینی متأثر از محیط فرهنگی است و یکی از مسائلی که در این زمینه همواره مورد توجه بوده و هست این مسأله که با چه شیوه ها و روش هایی می توان این فرهنگ را ایجاد کرد و آن را تقویت نمود. با توجه به جایگاه این موضوع در آموزه های اسلامی این تحقیق کوشیده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، این مسأله را در قرآن کریم و روایات اهل بیت مورد بررسی قرار دهد.

یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در قرآن و روایات اسلامی برای تبدیل کارآفرینی به فرهنگ و پیوند آن با هنجارهای اجتماعی غالباً از شیوه های معنوی و معرفی کارآفرینی به عنوان امری ارزشی استفاده شده است. این شیوه ها در دو بخش«شیوه های انگیزشی و تشویقی» و «شیوه ها و ابزارهای تنبیهی» قابل تقسیم بندی است. آموزه های اسلامی در حوزه شیوه های تشویقی با ایجاد نگرش مثبت از طریق: معرفی کارآفرینی به عنوان تکلیف و وظیفه، معرفی کارآفرینی به عنوان عامل پیشرفت و توسعه، معرفی کارآفرینی به عنوان مصداقی از جهاد در راه خدا، معرفی کارآفرینی به عنوان سیره پیامبران، معرفی کارآفرینی به عنوان عامل عزت و سربلندی و معرفی کارآفرینی به عنوان عامل سعادت دنیوی و اخروی سبب انگیزش به این مسأله شده است. همچنین، در حوزه شیوه های تنبیهی نیز از طریق: تبیین رابطه عدم توانمندی اقتصادی و فقر، تبیین رابطه فقر اقتصادی و غضب خداوند، تبیین رابطه بیکاری و فساد و تبیین رابطه نپرداختن به کارآفرینی و نابودی، با استفاده از شیوه تنبیه و هشدار به تقویت فرهنگ کارآفرینی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

تعریف کارآفرینی

تأثیرپذیری کارآفرینی از محیط فرهنگی

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن

۱ شیوه های انگیزشی و تشویقی

الف) معرفی کارآفرینی به عنوان وظیفه و تکلیف

ب) معرفی کارآفرینی به عنوان عامل پیشرفت و توسعه

ج) کارآفرینی مصداق جهاد فی سبیل الله

د) معرفی کارآفرینی به عنوان سیره پیامبران

و) کارآفرینی عامل عزت و سربلندی

ه) کارآفرینی عامل سعادت دنیوی و اخروی

۲ شیوه ها و ابزارهای تنبیهی

الف) تبیین رابطه عدم توانمندی اقتصادی و فقر

ب) تببین رابطه فقر اقتصادی و غضب خداوند

ج) تببین رابطه بیکاری و فساد

د) تبیین رابطه نپرداختن به کارآفرینی و نابودی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

مقالات مشابه:

عنوان:  کارآفرینی اجتماعی : عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌ البلاغه

عنوان: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی
عنوان : آثار تربیتی رزق حلال با تاکید بر آیات و روایات

عنوان: نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان
 

 جهت دسترسی به مقالات مشابه روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث