فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶
دسته بندی:

عنوان مقاله: فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه از منظر قرآن و روایات

.

نوع مقاله: تحقیق دانشجویی

واژگان کلیدی: فرهنگ کارآفرینی ، کارآفرینی ، کارآفرینی مذهبی ، کار و تلاش.

تعداد صفحات: ۲۰

فرمت: WORD

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن در جامعه

چکیده

فرهنگ کارآفرینی از جمله مهمترین مفاهیمی است که در دین اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است و در قرآن و حدیث مورد تأکید واقع شده است. کارآفرینی متأثر از محیط فرهنگی است و یکی از مسائلی که در این زمینه همواره مورد توجه بوده و هست این مسأله که با چه شیوه ها و روش هایی می توان این فرهنگ را ایجاد کرد و آن را تقویت نمود. با توجه به جایگاه این موضوع در آموزه های اسلامی این تحقیق کوشیده است با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، این مسأله را در قرآن کریم و روایات اهل بیت مورد بررسی قرار دهد.

یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در قرآن و روایات اسلامی برای تبدیل کارآفرینی به فرهنگ و پیوند آن با هنجارهای اجتماعی غالباً از شیوه های معنوی و معرفی کارآفرینی به عنوان امری ارزشی استفاده شده است. این شیوه ها در دو بخش«شیوه های انگیزشی و تشویقی» و «شیوه ها و ابزارهای تنبیهی» قابل تقسیم بندی است. آموزه های اسلامی در حوزه شیوه های تشویقی با ایجاد نگرش مثبت از طریق: معرفی کارآفرینی به عنوان تکلیف و وظیفه، معرفی کارآفرینی به عنوان عامل پیشرفت و توسعه، معرفی کارآفرینی به عنوان مصداقی از جهاد در راه خدا، معرفی کارآفرینی به عنوان سیره پیامبران، معرفی کارآفرینی به عنوان عامل عزت و سربلندی و معرفی کارآفرینی به عنوان عامل سعادت دنیوی و اخروی سبب انگیزش به این مسأله شده است. همچنین، در حوزه شیوه های تنبیهی نیز از طریق: تبیین رابطه عدم توانمندی اقتصادی و فقر، تبیین رابطه فقر اقتصادی و غضب خداوند، تبیین رابطه بیکاری و فساد و تبیین رابطه نپرداختن به کارآفرینی و نابودی، با استفاده از شیوه تنبیه و هشدار به تقویت فرهنگ کارآفرینی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روش تحقیق

تعریف کارآفرینی

تأثیرپذیری کارآفرینی از محیط فرهنگی

فرهنگ کارآفرینی و روش های تقویت آن

۱ شیوه های انگیزشی و تشویقی

الف) معرفی کارآفرینی به عنوان وظیفه و تکلیف

ب) معرفی کارآفرینی به عنوان عامل پیشرفت و توسعه

ج) کارآفرینی مصداق جهاد فی سبیل الله

د) معرفی کارآفرینی به عنوان سیره پیامبران

و) کارآفرینی عامل عزت و سربلندی

ه) کارآفرینی عامل سعادت دنیوی و اخروی

۲ شیوه ها و ابزارهای تنبیهی

الف) تبیین رابطه عدم توانمندی اقتصادی و فقر

ب) تببین رابطه فقر اقتصادی و غضب خداوند

ج) تببین رابطه بیکاری و فساد

د) تبیین رابطه نپرداختن به کارآفرینی و نابودی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

مقالات مشابه:

عنوان:  کارآفرینی اجتماعی : عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌ البلاغه

عنوان: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی
عنوان : آثار تربیتی رزق حلال با تاکید بر آیات و روایات

عنوان: نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان
 

 جهت دسترسی به مقالات مشابه روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمایید.

۱۰۰۰۰تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث