فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین / سحر یوسفی ؛ محمدهادی مفتح

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 شهریور 1397
دسته بندی:

فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

نویسندگان: 

سحر یوسفی ؛ محمدهادی مفتح

معارف نت: فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

سال انتشار: ۱۳۹۴

  سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه ها: فعالیت اجتماعی زنان ؛ تبرج ؛ قوامیت مردان ؛ قرآن ؛ فریقین

.

چکیده

فعالیت اجتماعی زنان ازجمله مسائلی است که دست یابی به دیدگاه قرآن درباره آن بسیار حائز اهمیت است. به طوری که عمل به فرامین الهی می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی گردد؛ هرچند آیات ۳۳ احزاب و ۳۴ نساء در ظاهر با فعالیت اجتماعی زنان منافات دارد؛ در این پژوهش با بررسی آرای فریقین ذیل این آیات و بیان دیدگاه هر کدام از این مکاتب، خط مشی قرآن راجع به این آشکارا ترسیم می-شود. هر چند در این بین مفسرین شیعه و سنی با هم اختلاف نظرهایی دارند اما در نهایت معلوم می گردد که آیات فوق نه تنها با حضور اجتماعی زنان منافات نداشته است، بلکه با یک دیدگاه متعادل و به دور از افراط و تفریط کیفیت حضور زن در اجتماع را به روشنی بیان می دارد و حضور زنان در جامعه را در صورتی که بر طبق چارچوب مشخص شده باشد، تایید می کند.

.

عنوان مقاله [English]

Women’s Social Activities in the View of Shia and Sunny Commentators, According to the Verse 33 of Chapter 33 and the Verse 24 of Chapter 4

.

نویسندگان [English]:

sahar yousefi

Mohammad Hadi Mofatteh
.

چکیده [English]

Achieving the view of the Quran about women’s social activities is of such a great importance that obeying God’s commands can solve a lot of social problems, although the verse 33 of chapter 33 and the verse 34 of chapter 4 apparently contradict with women’s social activities. Reviewing the views of Shia and Sunny commentators about the abovementioned verses and explaining the views of these two schools, the present paper clearly depicts the Quran’s approach to the issue. Although Shia and Sunny commentators have different views about these verses, the research findings show that the verses do not contradict with women’s social presence; rather, they clearly and with a moderate view explain how women should be present in society and support women’s presence in society if it is based on a defined framework.

کلیدواژه ها [English]

women’s social activity, adornment for others, men’s authority and supportiveness, the Quran, Shia and Sunny

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث