توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد ‏

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 04 مرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: توسعه قلمرو کارآمدی فعل معصوم در استنباط: مبنا و پی آمد ‏

.
نویسنده: مهدی مردانی (گلستانی)

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

کلیدواژه‌ها: آموزه‌ های دینی؛ سنت فعلی ؛ فعل معصوم ؛ مبانی استنباط

.

چکیده

بر پایه اندیشه شیعه، فعل معصوم یکی از منابع استنباط آموزه­ های دینی است که به دلیل عدم شناخت ابعاد کارآمدی آن و نیز گرایش حداکثری به سنت قولی، آن‌چنان‌که باید مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از راه ­های توسعه قلمرو بهره‌ گیری از سنت فعلی در استنباط، تبیین مبانی و پیش‌ فرض‌ هایی است که پذیرش آنها موجب افزایش کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه­ های دینی می­گردد.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا به روش تحلیلی ـ اکتشافی یک باور بنیادین که بر پایه قلمرو فعل معصوم استوار گردیده است را تقریر، و پی­آمد پذیرش آن را تبیین کند. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که باور به دینی بودن همه افعال معصوم از مبانی مؤثر در توسعه استنباط از فعل معصوم است که پذیرش آن موجب توسعه قلمرو کارکرد فعل معصوم در آموزه‌هایی چون: اعتقادی، اقتصادی، تربیتی و نظامی می­گردد.
.

عنوان مقاله [English]

The Development of the Effectiveness of the Effective ‎Verb in the Inference

.
چکیده [English]

According to Shia thought, the innocent verb is one of the sources of an understanding of religious teaching that hasn’t been considered because of its lack of effective dimensions and the maximum tendency to promise tradition. One of the developments of the use of current tradition in inference is the explanation of the assumption that their adoption will increase the activity of the innocent verb in the interpretation of religious teachings. The present research attempts to determine the analytical method of a fundamental belief based on the territory of the innocent verb, and recognizes it.

The result of the research suggests that it is believed to be believed to be the faith of all innocent verbs from the effective foundations of the development of the verb, which will lead to the development often realm of acts of innocence in the teachings of : economic, educational, and military. The current tradition, the innocent verb, the foundations of understanding, religious teachings

کلیدواژه‌ها [English]

Religious teachings, Current tradition, Innocent verb, Foundations of ‎inference

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث