فهم قرآن کریم از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 آبان 1397
دسته بندی:
معارف نت: فهم قرآن از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی

فهم قرآن کریم از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی

فهم قرآن از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی مسأله محوری مقاله حاضر می باشد، در این راستا این تحقیق بر آن است به این سوال پاسخ دهد که نظم حاکم بر قرآن از سنخ نظم شبکه ای یا فراخطی است یا هر دو.

اهداف و مباحث مقاله فهم قرآن ‌در پرتو ‌نظم شبکه ای ‌یا فراخطی آن

بر اساس دیدگاه نویسنده، اطلاعاتی‌ که از جریان تاریخی فهم قرآن در دسترس است چیزی جز تفسیرهای متعدد و مختلف از کلام الهی نیست که در واقع بر مبنای قواعد رایج در عرف و نظم خطی و طولی حاکم بر متون بشری بروز یافته‌اند. و تمرکز صرف بر این امر از یک‌ سو، مخاطب قرآن را از واقعیت متن و نظم فراخطی و نظم شبکه ای آن دور ساخته؛ از سوی دیگر، سبب پیدایش توجیهات نامناسب و وجوه بعیده را در ربط‌ دهی و پیوند آیات و سوره‌ها با یکدیگر شده‌ است.

این تحقیق جهت بررسی مسأله سنخ نظم شبکه ای ‌یا فراخطی قرآن شواهد و دلایل موجود را بررسی نموده است که از جمله آن می توان به این شواهد اشاره کرد: شواهد قرآنی‌ دال بر نظم قرآن؛ نظم قرآنی در چارچوب نظریه‌ها؛ مختصات نظم قرآنی؛ گستره و قلمرو نظام‌مندی ‌قرآن؛ رویکردهای جدید به نظم قرآن؛ تحلیل منطقی نظم شبکه ای قرآن؛ کارکردهای نظریه نظم شبکه ای و‌ حلقوی‌.

بخشی از مقدمه

پرسش جستار حاضر این‌ است که در واقع نظمی که بر متن قرآنی حاکم‌ می‌باشد، از چه سنخی است؛ نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی یا هر دو؟ فهم حاصل از هر یک از آن‌ها در چه درجه از اعتبار و مقبولیت است؟ اطلاعات و یافته‌‌هایی که از ناحیه منابع موجود در اختیار داریم چندان زیاد نیست که تکلیف را در هر دو بُعد مسئله مشخص سازد.

 

بخشی از نتیجه گیری

علی رغم کثرت اطلاعات موجود، چنین به نظر می‌رسد که متن قرآن ویژگی‌های دارد که در نگرش و روش پیشینیان کمتر بدان پرداخته شده‌ است و آن نظم شبکه ای و فراخطی قرآن است که قابلیت متن را در پیونددهی اجزای آن بالا می‌برد و منطق تنطیق و شهادت برخی از متن توسط پاره‌ای دیگر از آن را محقق می‌سازد. در میان دیدگاه‌های مربوط به نظم قرآنی نیز عمده سخن، بیانگر نظم و ارتباط آیات در سور چه از حیث موضوع و چه از نظر غایت است ‌که عناوینی چون فواصل آیات،‌ خواتم سور( در میان متقدمان) و وحدت موضوعی سور، ساختار هندسی قرآن شاهد بر آن است.

در این بین، دیدگاه‌های معاصری که بیشتر ناظر بر شبکه معنایی واژگان قرآن،‌ تفسیر موضوعی قرآن، روابط بینامتنی در قرآن،‌ نظریه پیوند،‌ شبکه محتوایی قرآن‌ و گذر از نظم خطی قرآن‌ هسستند؛ چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بر نظم شبکه ای و حلقوی قرآن دلالت دارند.

نظم فراخطی قرآن زمینه مناسبی فراهم می‌آورد که بتوان متن را در بافتار ویژه آن و متناسب با سازگاری‌های درونی متن بررسی کرد. افزون بر کارکردهای بسیار این نوع نظم در حوزه تفسیر و قرآن‌ پژوهی، شرایط مطلوبی را نیز برای رفع ابهام و حل مشکل ارتباط بخش‌‌هایی از قرآن فراهم می‌آورد که در ظاهر با هم اختلاف و ناسازگاری دارند.

معارف نت - فهم قرآن در پرتو نظم شبکه ای یا فراخطی

فهم قرآن کریم در پرتو نظم شبکه ای یا فراخطی

مشخصات مقاله: فهم قرآن از منظر ‌نظم شبکه‌ ای ‌یا فراخطی آن:

سطح مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث – سال انتشار: ۱۳۹۴ نویسنده: احمد قرائی سلطان آبادی ؛ موضوع: فهم قرآن – نظم شبکه ای یا فراخطی – رویکرد: زبان قرآن

مقاله: فهم قرآن از منظر فراخطی ‌یا نظم شبکه‌ ای

مقاله: فهم قرآن از منظر فراخطی ‌یا نظم شبکه‌ ای

مقالات مرتبط با موضوعات فهم قرآن و نظم شبکه ای و فراخطی در پایگاه معارف نت:

تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن

نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن

روش‌ های به‌ کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن

آسیب‌ های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن

تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی ‌قرآن

نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایه نظریه انسجام

برای دسترسی به مقالات مرتبط با موضوع، عنوان مقاله را در کادر سرچ وب سایت جستجو نمایید.

 

برچسبها و عناوین مشابه با مقاله:

بررسی فهم قرآن ‌کریم با محوریت نظم فراخطی ‌یا نظم شبکه ای آن، شواهد و دلایل نظم قرآن، سنخیت نظم قرآن از منظر نظم شبکه ای یا فراخطی، تحلیل منطقی نظم شبکه ای و فراخطی قرآن کریم، فهم قرآن مجید ‌در پرتو ‌الگوی نظم شبکه‌ای ‌یا فراخطی آن، نظام‌مندی قرآن مجید ‌با محوریت ‌الگوی نظم فراخطی یا شبکه‌ای آن.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث