فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 25 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان

.
نویسنده: محمد بهرامی

.

سال انتشار: ۱۳۹۵      سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

مفسران و قرآن‌ پژوهان بسیاری از گذشته تاکنون ارتباط آیات را مسلم انگاشته و کوششی فراوان در برقراری ارتباط میان آیات قرآن دارند. این گروه هرچند به‌صراحت از فواید پیوستگی آیات سخن نمی‌گویند و فواید ارتباط را برنمی‌شمارند، اما پرواضح است که از طرح بحث پیوستگی و برقراری ارتباط میان آیات، فواید خاصی را دنبال می‌کنند که برخی از آن فواید عبارت‌اند از سنجش نظریات تفسیری، ادبیات آیات، انکار تحریف قرآن، کشف باورها و اعتقادات، شبهه‌ زدایی از ساحت قرآن، چینش منطقی آیات، فهم مفاهیم کلامی و… . در برابر این گروه، شماری اصل پیوستگی را باور نداشته و فایده‌مندی ارتباط میان آیات را برنمی‌تابند. بر این اساس در این نوشتار، فوایدی که گروه نخست می‌توانند برای بحث پیوستگی مطرح کنند، شمارش می‌شود و آن‌گاه تأملاتی که گروه دوم می‌توانند نسبت به آن فواید داشته باشند، بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: پیوستگی آیات؛ ارتباط آیات؛ تفسیر؛ اعجاز قرآن

.

عنوان مقاله [English]

Benefits of the Consistency of Āyas in View of the Proponents and Opponents

چکیده [English]
Many interpreters and Qur’ān researchers from earlier times to the present have taken the interrelatedness of āyas as granted and have made great attempts in setting up relations among the āyas of the Qur’ān. Although not speaking explicitly of the benefits of the consistency of āyas and do not name in detail the benefits of relation, the above group obviously pursue specific benefits by bringing up the issue of the consistency and maintaining relations among āyas.

Some of those benefits are measurement of exegetical viewpoints, the āyas literature, disproving the distortion of the Qur’ān, uncovering beliefs and opinions, removing doubts concerning the sanctuary of the Qur’ān, logical arrangement of the āyas, comprehension of the theological concepts and so forth.

In contrast to this group, some do not believe in the essence of consistency and do not approve the usefulness of relation among the āyas. On this basis, the present writing enumerates the benefits that the first group can bring up for the consistency issue and then states the deliberations that the second group may have concerning those benefits.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث