نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن


نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن-در حال بارگذاری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
PDF
300 K
28 صفحه
رایگان

نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۸؛ معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

 

عنوان کامل: نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آنقاعده رجال نوادر الحکمه

مشخصات مقاله نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن:

عنوان مجله: دو فصلنامه حدیث پژوهی؛ رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۸؛ نویسندگان: محمد صالحی عارف؛ محمدکاظم رحمان‌ ستایش. موضوع محوری مقاله: قاعده رجال نوادر الحکمه

واژگان کلیدی: نوادر الحکمه؛ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری القمی؛استثنای ابن ولید.

مهمترین عناوین و مباحث نقد و بررسی قاعده رجال نوادر الحکمه:

  • زمینه های پیدایش استثنای ابن ولید

  • خصوصیات مولف نوادر الحکمه

  • التزام مکتب قم به ملاک های نسبتاً افراط گرایانه در تضعیف راویان

  • گستره دلالت استثنای ابن ولید

  • گستره دلالت استثنا درباره غیرمستثین

  • عدم دلالت بر وثاقت غیرمستثین

  • گستره دلالت استثنا درباره مستثین

  • اختصاص یا عدم اختصاص استثنا به کتاب نوادر الحکمه

  • شمول عدم شمول استثنا سبت به مشایخ با واسطه

 

دانلود رایگان مقاله: بررسی و نقد قاعده رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن