قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 08 مرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: قدرت نرم و منابع آن در آیینه آیات قرآن

.

نویسنده: محمد میرزایی

سال انتشار: ۱۳۹۴ 

سطح مقاله: علمی پژوهشی 

کلمات کلیدی: قرآن ، قدرت ، قدرت نرم ، منابع قدرت ، سیاست

چکیده

قدرت به مفهوم توانایی و قابلیت، علاوه بر گوناگونی انواع، تعریف متفاوتی در ادبیات قرآن و رایج سیاسی جهان دارد. قدرت نرم به معنای جذب انسان‌ها و جوامع انسانی به اندیشه و عمل مورد نظر به دور از خشونت و زور، سابقه‌ای به طول عمر انسان داشته و در ادبیات سیاسی امروز، ظهور مجدد و پررنگی یافته است و به منظور تحمیل ارادۀ خود بر دیگران به کار می‌رود.

قرآن علاوه بر به کارگیری قدرت سخت در موارد خاص، بیشتر به قدرت نرم خود متّکی است. آیات قرآن بیانگر قدرت نرم اسلام و منابع آن در برابر جنگ نرم مستکبران است. نوشتۀ پیش رو در صدد معرفی قدرت نرم و منابع آن در آیات قرآن است. شناخت قدرت‌نرم اسلام به منظور حفظ و تقویت آن ضروری است؛ زیرا از یک‌ سو وسیله‌ای برای نفوذ و تغییر در دل‌ها و رشد انسانیت است و از سوی دیگر مانعی برای دستیابی دشمنان به جامعه اسلامی و منابع قدرت آن‌هاست.

جستار حاضر، بیشترین قدرت‌نرم قرآن را در بینش‌ دهی و آگاه‌ سازی انسان‌ ها نسبت به موضوعات و مسائل مؤثر در هدایت جامعه و رشد انسان‌ها می‌داند. ایجاد بینش توحیدی در انسان، بینش و برنامۀ قرآن دربارۀ انسان، جهان، دشمن‌ شناسی، جهاد و… اندکی از نمایش قدرت‌نرم و منابع تولید آن در قرآن است که تبیین و تبلیغ آن نیازمند هوشمندی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث