قرآن، سنجه گزارش‌ های تاریخی زندگی پیامبر اعظم (ص)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: قرآن، سنجه گزارش‌ های تاریخی زندگی پیامبر اعظم (ص)

.

نویسنده: محمدحسین دانش‌ کیا

.

سال انتشار: ۱۳۹۶   سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ارزیابی گزارش‌ های تاریخی و جداسازی سره از ناسره از دغدغه‌های محققان رشته تاریخ است، از آنجا که اخبار نادرست، محرَّف و جعلی به منابع مکتوب راه یافته است، از این‌رو جداسازی آنها و دستیابی به اخبار صحیح و کامل اهمیت بسزا دارد. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، در پی آن است که «عرضه به قرآن» را به‌عنوان یکی از روش‌ های ارزیابی گزارش‌ های تاریخی، با استناد به قواعد نقد علمی ـ نه ادله نقلی ـ بررسی کرده و محدوده کارآمدی آن را تبیین نماید.

در انتها روشن خواهد شد قرآن به‌عنوان منبعی تاریخی ـ وحیانی، کهن، اصیل، صحیح و عاری از موانع چهارگانه (اغراض شخصی، قبیله‌ ای، نمایشی و بازاری)، سنجه‌ای است برای ارزیابی گزارش‌های تاریخی ناظر به موضوع زندگی نبی اعظم (ص) که قرآن به آنها پرداخته است یا توصیف‌های عام قرآنی از نبی اعظم (ص) ناظر به آنهاست. با عرضه گزارش‌های یادشده، محققان قادر خواهند بود آن گزارش‌ها را تصحیح، تکمیل، رد یا قبول نمایند.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی گزارش‌ های تاریخی؛ قرآن؛ زندگانی پیامبر؛ عرضه گزارش تاریخی

.

عنوان مقاله [English]

The Qur’an, a Scale for Historical Reports on the Great Prophet’s (S.A.W.) Life

.
چکیده [English]

Evaluation of historical reports and distinction of the pure from the impure is one of the concerns to the researchers of history. Since untrue, distorted, and fabricated traditions have found their way into the written sources, the sorting out and obtaining sound traditions is of utmost importance. With an analytic-descriptive procedure, this article is intended to examine the “presentation of the Qur’an” as one of the procedures for evaluating historical reports with reliance on the rules of scholarly critique – rather than textual proof – and elucidate its range of efficiency.

In conclusion, it would be clarified that, as a historical-revelatory, ancient original, sound a free of the four obstacles (personal, tribal, expressive, and commonplace motives), the Qur’an is a scale for assessment of historical reports concerning the Great Prophet’s (S.A.W.) life, which the Qur’an has dealt with or the general Qur’anic descriptions of the Great Prophet (S.A.W.) are about them. Presenting the above-mentioned reports would enable the researchers to take those reports as sound, complete, rejected, or acceptable.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث