بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 بهمن 1396
دسته بندی:

بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏

مبانی رجالی علامه شوشتری

نویسندگان: عبدالهادی فقهی زاده ؛ مجید بشیری

..

چکیده

یکی از مهمترین جوامع رجالی معاصر، قاموس الرجال تألیف محمدتقی شوشتری است. این کتاب رجالی، در واقع نقدی بر کتاب رجالی تنقیح المقال تألیف مامقانی است. اگرچه قاموس الرجال با نگاه به کتاب مذکور و در نقد آن تدوین گردیده، اما مؤلف آن، دارای مبانی و آرای مستقلّی است که بر اساس آن، مبانی و آرای رجالی خود را مطرح کرده است. حال مسأله ای که مطرح می گردد آن است که به طور کلی مبانی رجالی اختصاصی شوشتری چیست؟ پاره ای از مبانی او را می توان از مقدمه قاموس الرجال شناسایی کرد؛ چنان که دیگر مبانی وی از طریق تتبع در سایر آثار و دیدگاه های وی قابل شناسایی است.

براین اساس مهمترین مبانی رجالی اختصاصی علامه شوشتری عبارتند از: حجیت منقولات ابن داود و علامه حلی از اصول رجالی متقدم، رجحان نقل ابن داود از کتب رجالی شیخ طوسی، رجحان نقل علامه حلی از رجال نجاشی، عدم اعتماد کامل به رجال کشّی و لزوم نگرش انتقادی به آن، حجیت توثیق غیر امامی و برتری آن نسبت به توثیق امامی، ممدوح بودن راویان مهمل و اعتبار روایات آنان است.

واژگان کلیدی: علامه شوشتری ؛ قاموس الرجال ؛ علم رجال ؛ الفاظ توثیق؛ الفاظ مدح

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

Study of Allameh Shooshtari’s ridjal principals in ‎Qamoos Alredjal

 

چکیده [English]

Qamoos Alredjal is one of the most important of ridjal contemporary books. This book written in twelve volumes is a critical work to Mamaqani’s Tanqih almaqal. Although it was written to criticize Mamaqani’s book, but Shooshtari has his own independent ridjal principals and views which on them his principals and views were based.

The problem is that what are his special ridjal principals? Some of his special ridjal principals could be obtained through introduction of the book. As his other foundations are recognizable by other sources in his works and views. Based on this, the most important bases of Shushtari’s special ridjal are:

the authenticity of the narrations of Ibn Dawood and Allameh Helli from the early principles of Ridjal books, the preference of Ibn Davood’ narrations from the books of Sheikh Toosi, the preference of the Allameh Helli narrations from Ridjal Najashi, the complete lack of confidence in the discipline and the need for a critical attitude To this book, the authority of the non-Imami’s declaring trustworthy and its superiority to the Imam’s, being admired non-mentioned transmitters and authenticity of their hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

shooshtari, Qamoos Alredjal, ridjal science, words of declaring ‎trustworthy, words of praising

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث