وثاقت محمد بن‌ سنان در ترازوی نقد و بررسی


وثاقت محمد بن‌ سنان در ترازوی نقد و بررسی-در حال بارگذاری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

 

عنوان مقاله: وثاقت محمد بن‌ سنان در ترازوی نقد و بررسی

 

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد ؛ سید مجتبی حسینی نژاد ؛ زینب السادات حسینی

واژگان کلیدی: محمد بن‌ سنان؛ غلو؛ کذب؛ وجاده؛ روایات دال بر توثیق؛ نجاشی؛ شهرت؛ اجماع

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

محمد بن سنان - معارف نت