مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی


مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی-در حال بارگذاری
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
200 K
692 بازدید
۳۰۰۰ تومان
خرید

عنوان فارسی: مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی

عنوان لاتین:

Managing Investment in The Light of Quran and Sunnah: Textual Analysis

زبان: لاتین – انگلیسی

نوع مقاله: ISI

سال انتشار: ۲۰۱۵

مدیریت سرمایه گذاری - معارف نت

مقالات ISI الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث