شاخص‌ های ارزشی مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی


شاخص‌ های ارزشی مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی

نویسنده: علیرضا باوندیان

 

واژگان کلیدی: حکمت انسی ؛ مسجد گوهرشاد ؛ قوام‌ الدین‌ شیرازی؛ گوهرشاد خاتون ؛ معماری اسلامی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات اصلی مقاله:

وسعت کالبدی و معنایی مسجد گوهرشاد

پشتوانه تاریخی مسجد گوهرشاد

جنبه های هنری و معماری مسجدِ گوهرشاد

کتیبه مسجدِ گوهرشاد و سرنوشت اعتقادی معمار

 

مسجد گوهرشاد - حکمت انسی