مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت


مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت-در حال بارگذاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله:  مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت

 

مصادر و احادیث بحار الانوار - معارف نت

محسن قاسم پور ؛ ابوطالب مختاری هاشم آباد

 

مصادر و احادیث بحار الانوار - معارف نت

علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ متن حدیث؛ اعتبار حدیث؛ روش‌ شناسی

 

مصادر و احادیث بحار الانوار - معارف نت

۱ اعتبار روایات بحار الانوار نزد علامه مجلسی:

      اعتبار احادیث از جهت مصادر آنها

     منابع غیر قابل اعتماد در بحار الانوار

     عملکرد علامه مجلسی نسبت به منابع کم اعتبار

     اعتبار بحار الانوار نزد علامه مجلسی از جهت احادیث آن

۲ روش شناسی بحار الانوار با بررسی در مجلد هفتم آن

   محورها و موضوعات و منابع مجلد هفتم بحار الانوار

   دسته بندی مصادر و احادیث بحار الانوار در مجلد هفتم و چگونگی آنها از حیث سند

   روش انتخاب احادیث مصادر و ترتیب روایات

   اعتبار احادیث از جهت متن و سند

   استفاده از منابع کم اعتبار

۳ سخن نهایی در اهمیت متن محوری علامه مجلس