مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت

  عنوان مقاله:  مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت   محسن قاسم پور ؛ ابوطالب مختاری هاشم آباد   علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ متن حدیث؛ اعتبار حدیث؛ روش‌ شناسی   ۱ اعتبار روایات بحار الانوار نزد علامه مجلسی:       اعتبار احادیث از … ادامه خواندن مبنای متن محورانه علامه مجلسی در انتخاب مصادر و احادیث بحار الانوار با تأکید براحادیث ناظر بر امامت

0تومان