مطالعه تحلیلی روش‌ شناسی پژوهش‌ های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 دی 1396
دسته بندی:

مطالعه تحلیلی روش‌ شناسی پژوهش‌ های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه

.

نویسنده: علی حسن نیا

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

کشف روش‌ های مطالعاتی خاورشناسان در میراث حدیثی شیعه و رویکردی که آنان در هر کدام از ابزارهای روشیِ پژوهشِ خویش برگزیده‌اند، مقدمۀ رسیدن به مسائل دیگری؛ همچون: اندیشه‌ ها و عرصه‌ ها و سپس ارزیابی، تحلیل و نقد آنان است. مطالعات خاورشناسی در این حوزه به سه روش عمدۀ تاریخی، تطبیقی و توصیفی تقسیم می‌شوند، که در هر کدام، رویکردهای خاصی را شاهد هستیم: در مطالعات تاریخی، دو رویکرد تحلیلی و تحلیل درون‌ متنی، در مطالعات تطبیقی، دو رویکرد تاریخی ـ

تحلیلی و تحلیل درون‌ متنی و در مطالعات توصیفی، چهار رویکرد تاریخی ـ تحلیلی، تحلیل درون‌ متنی، پدیدارشناسی، و ساختارشناسی. افزون بر این، در برخی موارد، شاهد تلفیقی از چند روش هستیم. مطالعۀ پیش‌رو، با تحلیل مجموعه فعالیت‌ های خاورشناسان در میراث حدیثی امامیه، از ابتدا تا کنون و انواع گونه‌های پژوهشی ایشان در این حوزه، روش‌ ها و رویکردهای روشی ایشان را استخراج، بررسی و تحلیل کرده، به ارزیابی این روش‌ها می‌پردازد.

واژگان کلیدی: حدیث‌ پژوهی خاورشناسان؛ شیعه امامیه؛ روش‌ شناسی؛ رویکرد روشی؛ مطالعه تحلیلی

 .

.
عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of “The Methodology of Oriental Hadith Researches in Imāmī Heritage”

.
چکیده [English]

Discovering the orientalists’ research methods in the Imāmī Hadith Literature and the approaches applied by them for each method, is an introduction to other issues such as thoughts and subjects, as well as, evaluating, analyzing, and criticizing them.

The oriental studies in these area are divided into three general methods: historical, comparative, and descriptive, of which each has its own approach; in historical studies there are two approaches of analytical and inter-context analytical, in comparative ones, two approaches of historical-analytical and inter-context analytical, and in descriptive ones, four approaches of historical-analytical, inter-context analytical, phenomenological, and morphological.

In addition, in some cases we observe a combination of multi research methods. The present study aims to analyze all orientalists’ researches in Imāmī Shiite Hadith heritage, study different types of their studies, and then discover, review, analyze, and evaluate their methodological approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

Orientalist’s Hadith Studies, Imami Shiite, Methodology, Methodological Approach, Analytical Study

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث