واکاوی و بازپژوهی نقادانه روایات جعلی مطلاقیت امام حسن


واکاوی و بازپژوهی نقادانه روایات جعلی مطلاقیت امام حسن-در حال بارگذاری
۸ اسفند ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: واکاوی و بازپژوهی نقادانه روایات جعلی مطلاقیت امام حسن

 

نویسندگان: رسول‌ محمدجعفری ، علینقی لزگی

 

واژگان کلیدی: امام حسن، مطلاقیت امام حسن ، جعل حدیث ، بنی‌ عباس.

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

مطلاقیت امام حسن - معارف نت