معاد جسمانی در قرآن و عهدین ؛ مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 29 مهر 1397
دسته بندی:

معاد جسمانی در قرآن و عهدین

نویسندگان: عنایت‌ الله شریفی؛ محمدحسین خوانین‌ زاده؛ علیرضا انصاری‌ منش

معارف نت : معاد جسمانی در قرآن و عهدین

نحوه تبیین معاد جسمانی در آیات قرآن کریم و فقرات کتاب مقدس، در مواردی مشابه و در مواردی با هم تفاوت دارد. تأکید بر بدنی بودن رستاخیز و عود همان بدن از خاک، از شاخصه‌های معاد جسمانی در آیات قرآن کریم و عبارات کتاب مقدس است.

چکیده

اعتقاد به معاد و بازگشت انسان، فطری و همزاد با خلقت بشربوده است و در طول تاریخ، زندگی و فعالیت انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. ادیان آسمانی نیز این اعتقاد بشر را تأیید و تأکید کرده‌اند. اما این بازگشت با چه کیفیتی در مقوله معاد جسمانی قرار می‌گیرد که در آموزه‌های ادیان سه‌گانه به صور گوناگونی تبیین شده است. کیفیت معاد و بازگشت انسان در ادیان آسمانی اسلام، مسیحیت و یهود به‌صورت جسمانی عنصری و ترابی می‌باشد. نحوه تبیین معاد جسمانی در آیات قرآن کریم و فقرات کتاب مقدس، در مواردی مشابه و در مواردی با هم تفاوت دارد.تأکید بر بدنی بودن رستاخیز و عود همان بدن از خاک، از شاخصه‌های معاد جسمانی در آیات قرآن کریم و عبارات کتاب مقدس است. گستردگی و شمول این آموزه در آیات قرآن کریم و عبارات کتاب مقدس با تفاوت‌هایی همراه است. سخن گفتن اعضا و جمادات، حشر حیوانات، عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی، سرنوشت جسمانی بشر از موارد اختلاف معاد جسمانی در قرآن و عهدین است.موارد اشتراک قرآن و کتب عهدین نیز متعدد است.

واژگان کلیدیمعاد جسمانی، قرآن، کتاب مقدس

مشخصات مقاله معاد جسمانی از منظر قرآن و عهدین:

سال انتشار: ۱۳۹۴ ؛ سطح مقاله: علمی ترویجی

موضوع محوری مقاله: معاد جسمانی در قرآن و کتاب مقدس

مقالات مشابه با مضوع معاد و عهدین:

بررسی تطبیقی معاد در کتب اوستا، عهدین، تلمود و قرآن کریم با تاکید بر اوصاف و ویژگی‌های بهشت

بررسی تفسیری مراحل اماته و احیاء مبتنی بر آیه ۱۱ سوره غافر

اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد

بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین

بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث