معناشناسی تاریخی واژه رب | مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 26 آبان 1397
دسته بندی:
معارف نت : معناشناسی تاریخی واژه رب

معناشناسی تاریخی واژه رب مسأله محوری مقاله حاضر می‌باشد و نویسنده کوشیده است با هدف بررسی سیر تاریخی واژه رب، ضمن بررسی کاربردها و تغییر معنایی این واژه در زبان‌های سامی، چگونگی راه‌یابی کاربردی این واژه را به زبان عربی قبل از نزول قرآن‌ را مورد تحلیل و تبیین قرار دهد.

 

معناشناسی تاریخی واژه رب مسأله بنیادین و محوری پژوهش حاضر است و نویسنده کوشیده است با هدف بررسی سیر تاریخی واژه رب با استفاده از روش معناشناسی تاریخی و زبان‌ شناسی تاریخی – تطبیقی، ضمن بررسی ریشه شناختی، کاربردها و تغییر معنایی این واژه در خانواده زبان‌های سامی، چگونگی راه‌یابی کاربردی این واژه را به زبان عربی قبل از نزول قرآن‌ ار مورد تحلیل و تبیین قرار دهد.

 بدین منظور، در این پژوهش کاربردهای واژه رب در زبان عربی با بعضی واژه‌های خویشاوند با آن در خانواده زبان‌های ‌سامی و همچنین زبان‌ مصری مقایسه شده است. از مهم‌ترین مباحثی که این تحقیق برای معناشناسی تاریخی واژه رب مطرح نموده است می‌توان مباحثی همچون به: معناشناسی تاریخی، زبان شناسی تاریخی – تطبیقی، مجموعه خانواده‌های زبان‌های سامی، تحلیل دینی – فرهنگی واژه رب (شواهد باستان شناختی، اسماء خداوند در متون مقدس یهودی و مسیحی، آشنایی مردم جنوب شبه جزیزه عرب به مسیحیت و یهودیت، معنای واژه رب در کتیبه‌های سبئی، چگونگی راه‌یابی واژه رب سبئی به زبان عربی بستر نزول قرآن، نقد نظرات برخی مستشرقان و نظریه‌پردازان غربی درباره منشأ تعابیر قرآنی «رب العالمین» ) اشاره کرد. 

 

بخشی از نتیجه گیری مقاله در مورد سیر تاریخی معنای واژه رب

براساس یافته‌های این پژوهش که با هدف معناشناسی تاریخی و بررسی سیر تاریخی واژه رب انجام شده است،  در تمامی زبان‌های سامی واژه رب در دو معنای اساسی کاربرد داشته است و سایر کاربردهای وصفی یا اسمی واژگان مشابه نیز در ارتباط با یکی از این دو معنا بوده‌اند: یکی معنای بزرگ؛ و دیگری معنای فراوان و زیاد. البته چنین به‌نظر می‌رسد معنای دوم را نیز می‌توان در ارتباط با معنای نخست دانست.

 

مشخصات مقاله معناشناسی تاریخی واژه رب:

موضوع مقاله: بررسی سیر تاریخی واژه رب – سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۴

 

نویسنده مقاله معناشناختی تاریخی واژه رب:

محمدعلی خوانین زاده؛ دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

 

مقالات مشابه با موضوعات معناشناسی تاریخی واژه رب

معناشناسی تاریخی‌ توصیفی واژه ریح در قرآن کریم

معناشناسی تاریخی و توصیفی شعوب در قرآن کریم

تغییر معنایی واژگان در قرآن

 

 معارف نت | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

________

عناوین مشابه با عنوان معناشناسی تاریخی واژه رب:

معناشناختی تاریخی واژه رب, بررسی سیر معنایی رب، تغییر معنایی واژه رب، معناشناسی تاریخی توصیفی رب, معناشناسی درزمانی کلمه رب، ریشه شناسی تاریخی واژه «rab», تنوع معنایی کلمه رب، تغییر و تحول معنایی واژه «رب» در خانواده زبان‌های سامی، رویکردی ریشه‌ شناختی و چندمعنایی به کلمه رب.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث