معناشناسی لفظ نساء در آیه ۶۱ سوره آل عمران


معناشناسی لفظ نساء در آیه ۶۱ سوره آل عمران-در حال بارگذاری
۲۷ دی ۱۳۹۶
PDF
400 K
18
رایگان

معناشناسی لفظ نساء در آیه ۶۱ سوره آل عمران

.

نویسنده: سید حسین سید موسوی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در اینکه مقصود از نساء در آیه ۶۱ سوره آل عمران (آیه مباهله) چه کسی است، بین مفسران اختلاف است. عده‌ای بر این باورند که مصداق آن همسران رسول‌ اللّٰه می‌باشند، ولی شیعه به اتفاق و بسیاری از مفسران اهل سنت بر این باورند که مصداق نساء در آیه، حضرت زهرا است. سؤال اساسی این جستار آن است که آیا واژه نساء دربارۀ دختران کاربرد دارد یا نه؟ این پژوهش با بررسی کلمات لغت‌شناسان عرب و آیات قرآن و روایات اسلامی و متون ادبی به این نتیجه رسیده است که کاربرد نساء در لغت عرب برای دختران، رایج است و پیامبر در مقام مباهله به وظیفه خود عمل کرده است، نه اینکه بر خلاف مفاد آیه در مقام فضیلت‌ تراشی برای دخترش باشد.

کلمات کلیدی: نساء، حضرت زهرا ، همسران رسول‌ اللّٰه ، آیه مباهله، پیامبر