معناشناسی واژه اعتماد به نفس در قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 03 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: معناشناسی واژه اعتماد به نفس در قرآن و حدیث

.
نویسندگان: سهراب مروتی ؛ فریبا بهروز

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

«اعتماد به نفس» از آن دسته واژگانی است که همواره در معنای لغوی و روانشناسی با دین در تضاد است. پژوهش حاضر، برای نزدیک شدن به سیمای آن از قرآن، به روش تحلیلی و با استفاده از شیوه معناشناسی هم‌زمانی، به تحلیل «اعتماد به نفس» در قرآن و حدیث پرداخته‌است و ارتباط مفهومی آن را با واژه‌های جانشین، همنشین و متضاد واکاوی کرده‌است تا حوزه معنایی و مفاهیم پیرامونی آن بازشناخته شود. از آنچه در متن مقاله بیان شد، می‌توان گفت اعتماد به نَفْس به عنوان یک موهبت از ناحیۀ خداوند، به معنای ایمان و اتکا به توانایی‌ ها و استعدادهای واقعی خویش بر مبنای تقوا و توکل بر خداست که فراتر از معنایی است که لغویون و روان‌ شناسان می‌گویند.

کلیدواژه‌ها: اعتماد به نفس؛ عزت؛ کرامت؛ توکل؛ تقوی؛ ضعف نفس؛ تکبر

.

عنوان مقاله [English]

Semantics of the Term “Confidence” in the Quran and Hadith

.
چکیده [English]

The Confidence was a word that in the conflict with religion in terms of literal and psychological meaning. This study tried to get closer to the face of the Qur’an, using semantics concurrency method through which it analyzed the word confidence in the Qur’an and Hadith and analyzed conceptual relations with its substitutions, synonyms, and antonyms to find its semantic field and its surrounding concepts.

It is found out that the confidence as a blessing from God means faith and reliance on your own real talents and abilities based on piety and trust in God, and this meaning this meaning exceeds beyond what the philologists and psychologists say. This study has adopted an analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

Confidence, Self-esteem, Dignity, Trust in God, Virtue, Poor Soul, Arrogance

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث