انسان‌ انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی


انسان‌ انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
11
رایگان

مفاهیم مجرد در زبان قرآن

نویسنده: شیرین پورابراهیم

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: معنی‌ شناسی شناختی؛ استعاره مفهومی؛ شخصیت‌ بخشی؛ زبان قرآن

 

مفاهیم مجرد در زبان قرآن

مفاهیم مجرد در زبان قرآن

 برچسب ها: