مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن کریم


مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن کریم-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
23
رایگان

مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن

نویسندگان: کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ سلطان؛ واژه‌ شناسی؛ تحلیل انتقادی

مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن

مفهوم شناسی واژه سلطان در قرآن

 برچسب ها: