تحلیل ملاک های شناخت سور : مطالعه موردی سوره یس | علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 19 مهر 1398
دسته بندی:

تحلیل ملاک های شناخت سور : مطالعه موردی سوره یس ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ موضوع: ملاک های شناخت سور؛ تعداد صفحات: ۳۸؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ موضوعی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: شناخت سور | سوره یس | شناخت سوره ها | سوره شناسی

 

عنوان مقاله: تحلیل ملاک های شناخت سور : مطالعه موردی سوره یس

    

مشخصات مقاله تحلیل ملاک های شناخت سور ؛ مطالعه موردی سوره یس:

عنوان مجله: دوفصلنامه کتاب قیم؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷

       

چکیده

ملاک های شناخت سور : سوره یس

تحلیل ملاک های شناخت سور : مطالعه موردی سوره یس

مقدمه:

در میان مطالعات نوین قرآنی سوره شناسی یا روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم از تازه ترین و کم شناخته ترین زمینه هایی است که عرصه فراخ و بکری را پیش روی جستجوگران و حق جویان کتاب حکیم خداوند قرار می دهد.

مبنای این نوع مطالعه هدفمند و حکیمانه، دانستن سوره بندی قرآن، نظم و چینش سوره ها، وحدت موضوعی هر سوره و انسجام استقلالی سوره ها در رساندن پیام است. این نگاه و ارتباط با سوره های قرآن کریم در میان آثار مفسران و قرآن شناسان عمدتاً به دوره معاصر برمی گردد.

سوره شناسی و ارتباط و انس سوره ای با قرآن کریم، عالوه بر جنبه تخصصی علوم قرآنی، دارای جنبه ای عمومی و همگانی نیز می باشد که ترویج و فراگیری آن افزون بر توسعه مطالعات قرآنی، موجب جریان بهتر و عمیق تر معارف و هدایتهای قرآن کریم در پیکره جامعه اسلامی می شود.

سوره های قرآن، هر چند از یک نظر همه سخن خدایند و از مضامین و اهداف مشترکی برخوردارند، اما با تدبر در آنها و نیز در پرتو تعالیم پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) هر یک باغ و گلستانی است جدای از دیگری. هر سوره از نظر اسلوب بیانی، موسیقی و نظم آهنگ، ترتیب حروف، کلمات و آیات، شیوه های انذار و تبشیر و…، با دیگری متفاوت است و لذا جایگاه و رسالت ویژهای دارد و از تواناییها، کارکردها، آثار و برکات خاصی برخوردار می باشد.

با توجه به آیات تحدی مانند: «وَإِنْ کُنْتُمْ فِی رَیبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ»(بقره/۲۳)، علاوه بر آنکه کل قرآن معجزه است، هر سوره نیز به تنهایی معجزه می باشد. لذا شناخت هر سوره قرآن به عنوان یک معجزه مستقل الهی ضرورت دارد و می بایست از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

در این مقاله با توجه به محتوای عمیق و چهارچوب محکم آیات سوره یس همچنین مرکزیت این سوره به عنوان قلب قرآن، ضرورت دریافت پیامها و کارکردهای آن، نسبت به سایر سوره ها بیشتر احساس شد.

به همین منظور، ابتدا تمامی آیات این سوره با توجه به کتابهای متعدد تفسیری، مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفت. محور موضوعی سوره تعیین، سپس برای محقق شدن هدف سوره شناسی (شناخت و انس بیشتر با سوره) به چگونگی ارتباط سوره یس با سوره های زوج و همگروه آن پرداخته شد.

مقاله حاضر نتیجه تحقیق گسترده ای از نوع نظری است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و روش نتیجه گیری از اطلاعات توصیفی می باشد.

 

نتیجه گیری:

با کنار هم گذاشتن و تحلیل بخشهای پیش مقاله به این نتیجه رسیدیم که در مقایسه سوره یس با سوره های مجاور و هم گروه، سه دسته آیات مشترک می یابیم:

۱. آیاتی که در اثبات و تبیین رسالت انبیا عظام و به ویژه رسالت رسول اکرم (ص) است.

۲. آیاتی که ولایت ائمه معصومین (ع) را اثبات می کنند.

۳. آیاتی که ارائه صراط مستقیم و چگونه پیمودن آن را توسط پیامبران و ائمه اطهار (ع) بیان می دارد.

 

مقالات مرتبط با موضوع شناخت سور؛ سوره یس (برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

جایگاه روش تفسیر ساختاری در فهم قرآن کریم

چالش های ارتباط معنایی فواصل با محتوای آیات

نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌ بخش سوره‌ های قرآن

نگاهی سبک‌ شناختی به سوره یس با تکیه بر دیدگاه‌ های ساختار‌گرایی

تدوین مدل سوره‌ شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌ شناسی

تحلیل مولفه‌ های معنایی امام در آیه ۱۲ سوره یس با بهره‌ گیری از روابط همنشینی و جانشینی

کارکردهای «پیوستگی سوره» در تفسیر با تطبیق بر تفاسیر المیزان علامه طباطبایی و فی ظلال القرآن سید قطب

 

واژگان پرتکرار مقاله:

شناخت سور؛ سوره یس؛ سوره یاسین؛ شناخت سوره ها؛ سوره شناسی؛ وحدت موضوعی سوره های قرآن؛ تفسیر ساختاری قرآن؛ وحدت موضوعی؛ ارتباط موضوعی آیات و سور؛ شباهت موضوعی سوره‌ ها

 

انتهای پیام مقاله: تحلیل ملاک های شناخت سور : مطالعه موردی سوره یس

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث