تحلیل گفتمان مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا (ع) با دگرهای گفتمانی (مبانی قرآنی کلامی ساخت‌ بندی هویت اسلامی)


تحلیل گفتمان مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا (ع) با دگرهای گفتمانی (مبانی قرآنی کلامی ساخت‌ بندی هویت اسلامی)-در حال بارگذاری
۲۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2000 K
رایگان

مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا

نویسندگان: منصور میراحمدی ؛ امیر رضائی پناه

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: ساخت‌ بندی و شالوده‌ شکنی هویت؛ دگرسازی؛ مجادله احسن؛ هویت اسلامی و شیعی؛ مناظرات حضرت رضا (ع)

 

مباحث محوری مقاله:

چارچوب نظری و روش شناختی

رهیافت قرآن مجید در مناظره و مجادله های رقیب

رویکرد امام رضا (ع) در مناظره و محاجه با دگرهای برون گفتمانی

رهیافت های امام رضا (ع) در رویایی و خصومت سازی با دگرهای درون گفتمانی

دگرهای درون گفتمانی در عصر امام رضا (ع)

شیوه امام رضا (ع) در دگرسازی و رواسازی خرده گفتمان های رقیب

 

مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا

مناظره‌ ها و مجادله‌ های حضرت رضا