تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا (ع) با علمای دین مسیح و یهود


تحلیل گفتمان ادیان در مناظره امام رضا (ع) با علمای دین مسیح و یهود-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

 

نویسندگان: انسیه خزعلی ؛ زری انصاری نیا

واژگان کلیدی: تحلیل گفتمان؛ مربع ایدئولوژیک؛ مناظره امام رضا (ع)؛ امام رضا (ع)

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات اصلی:

مبانی نظری ادبیات: تحلیل گفتمان ؛ رویکرد تحلیل گفتمان ون دایک ؛ 

موقعیت های محیطی تاریخی عصر امام رضا (ع): تشکیل جلسات مناظره ؛ 

رویکرد اصلی مناظرات

مناظرات امام رضا (ع) با صاحبان ادیان: مناظره آن حضرت و جاثلیق (نماینده دین مسیح) :

۱ محورهای موضوعی مناظرات امام رضا (ع) با جاثلیق

۲ ابزارهای زبانی در برجسته سازی کلام امام رضا (ع)

۳ ابزارهای زبانی در سخنان جاثلیق برای اثبات الوهیت عیسی(ع)

۴٫ ابزارهای زبانی در برجسته سازی کلام امام رضا (ع) در تمثیل آوردن

 

مناظره امام رضا - معارف نت