نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی (ره)


نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی (ره)-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

عنوان مقاله: نقد و بررسی ایده نسبیت ظواهر قرآن، با تکیه بر ایده نسبیت متشابهات قرآن علامه طباطبایی

نویسندگان: حامد پوررستمی ؛ حسن رضایی هفتادر

واژگان کلیدی: ظواهر قرآن ؛ نسبیت ظواهر؛ نسبیت درون‌ فردی ؛ نسبیت میان‌ فردی؛ نسبیت متشابهات؛ علامه طباطبایی

سطح مقاله: علمی پژوهشی 

 برچسب ها: