تاثیر انگیزه های نسخه نویسان در اعمال تصرفات عامدانه در متون و آثار روایی


تاثیر انگیزه های نسخه نویسان در اعمال تصرفات عامدانه در متون و آثار روایی-در حال بارگذاری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
رایگان

 

عنوان مقاله: تاثیر انگیزه های نسخه نویسان در اعمال تصرفات عامدانه در متون و آثار روایی

 

نویسندگان: مهدی ایزدی ؛ حسین شجاعی

 

واژگان کلیدی: استنساخ؛ نسخه‌ نویس؛ آثار حدیثی؛ تصرفات عامدانه

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری مقاله:

جایگاه استنساخ در تدوین و انتقال حدیث ؛ انگیزه های نسخه نگاران آثار حدیثی در اعمال تصرفات عامدانه : الف)  اگیزه تصرف عامدانه با هدف تغییر در متن اثر تالیفی ب) انگیزه تصرف عامدانه با هدف تغییر در متن اثر تالیفی ج) انگیزه تصرف عامدانه با هدف اختصار اثر تالیفی د) انگیزه تصرف عامدانه با هدف خلق اثر جدید

انگیزه های نسخه نویسان - معارف نت