نشانه‌ شناسی سوره غاشیه


نشانه‌ شناسی سوره غاشیه-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: نشانه‌ شناسی سوره غاشیه

نویسندگان:  عباس اقبالی؛ زهرا وکیلی

واژگان کلیدی: نشانه؛ غاشیه؛ موسیقی معنوی ؛ دال و مدلول؛ جناس؛ تکرار

سطح مقاله: علمی پژوهشی