نقدی متنی و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1396
دسته بندی:

نقدی متنی و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی

نقدی متنی و فرامتنی ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی

نویسندگان: عباس یارمحمدی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبد المطلب شیرازی

.

چکیده

آنچه در ترجمه متون اهمیت فراوان دارد، شناخت تفاوتهای ادبی و بلاغی و فرهنگی میان زبا نها و ادبیات آنها و معیارهای بلاغی و فصاحت و وجود ضرب المثللها و استعارات آن است. وجود دشوار یها در زبان عربی و متون قرآن و روایات، به خصوص نهج البلاغه باعث شده است که کار ترجمه ی آنها بسیار دشوار به نظر رسد. با این حال ترجمه های زیادی از نهج البلاغه از گذشته تا عصر معاصر انجام گرفته است.

در این مقاله گزیده هایی از ترجمه نهج البلاغه توسط مترجم معاصر محمد دشتی در روش و ویرایشهای متن و ترجمه آن و تحلیل موضوعات بلاغی و نحوی و همچنین توجه به رویدادهای تاریخی در امر ترجمه و رعایت فن ادبی و…. مورد نقد قرار گرفت. بر اساس این تحقیق انتقادهایی بر این ترجمه مترتب است، که برای دستیابی به معنای درستتر برای اهل تحقیق و پژوهش کافی نخواهد بود. این موارد بیشتر شامل عدم رعایت دقت در فن ترجمه و اضافات تحلیلی و توصیفی و جا افتادگی های متنی و بلاغی است.

واژگان کلیدی: نهج البلاغه؛ ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی ؛ ترجمه؛ متن؛ نقد

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

نقدی متنی و فرامتنی ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث