نقد تاریخ‌ گذاری دهه چهارم هجری به‌ عنوان سرآغاز وضع حدیث


نقد تاریخ‌ گذاری دهه چهارم هجری به‌ عنوان سرآغاز وضع حدیث-در حال بارگذاری
۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

نقد تاریخ‌ گذاری – وضع حدیث

نویسندگان: غلامحسین اعرابی ، عبدالکریم قاسمی راد

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

حدیث در تاریخ خویش، آفات متعددی را تجربه کرده که مهم‌ ترین آن‌ها پدیده شوم وضع است. محدثان دربارۀ سرآغاز این حرکت پلید، نظریات متفاوتی ارائه کرده‌اند که در این بین، تاریخ‌گذاری دهه چهارم هجری به‌ عنوان مقطع زمانی شروع وضع حدیث، در قالب دو نظریه، موردتأکید اغلب محدثان اهل سنت قرار گرفته است؛ بدین صورت که گروهی نیمۀ دوم خلافت عثمان و گروهی نیز سال ۴۰ یا ۴۱ هجری را به‌ عنوان سرآغاز وضع حدیث معرفی کرده‌اند. بررسی ادلۀ این نظریات، گویای این مطلب است که علاوه‌ بر اشکالاتی که بر هر نظریه به‌ صورت جداگانه وارد است، هیچ‌ یک از این نظریات، قابلیت نفی وجود جعل حدیث در زمان قبل از دهۀ چهارم را نداشته و حتی روایات متعددی در کتب فریقین وجود دارد که دالّ بر وجود جعل حدیث در زمان پیامبر (ص) و نهی ایشان از این پدیدۀ شوم هستند. در نتیجه به‌ نظر می‌ رسد که آغاز جعل حدیث در زمان حیات پیامبر (ص) اتفاق افتاده است؛ هر چند که ظهور و بروز این پدیده، متأخر از این زمان است.

واژگان کلیدی: حدیث ، وضع حدیث ، جعل، خلافت عثمان ، سرآغاز جعل حدیث.

نقد تاریخ‌ گذاری - وضع حدیث

نقد تاریخ‌ گذاری – وضع حدیث