نقد دیدگاه فخر رازی در تفسیر آیه ۵۴ مائده


نقد دیدگاه فخر رازی در تفسیر آیه ۵۴ مائده-در حال بارگذاری
۲۳ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
18
رایگان

نقد دیدگاه فخررازی در تفسیر آیه ۵۴ مائده

.

نویسنده: جعفر انواری

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده
برخی از مفسران اهل سنت از جمله فخر رازی، در برداشت‌های تفسیری خود کوشیده‌اند تا از آیه ۵۴ سوره مائده برای اثبات خلافت خلیفه نخست استفاده نمایند. فخر رازی در تفسیر این آیه چنین ادعا می‌کند که آیه شریفه مبارزه‌کنندگان با مرتدان پس ‌از رحلت ‌پیامبر اکرم را ستایش می‌کند و ابوبکر رهبر مبارزان و مصداق روشن ویژگی‌های‌ مطرح شده در آیه شریفه است. بنابراین او محبوب خدا بوده و در نتیجه در ادعای ‌خلافت خود صداقت دارد. در این مقاله تفسیر و برداشت فخررازی و دیگر عالمان اهل سنت در بوته نقد نهاده می‌شود و ناکارآمدی استدلال به این آیه شریفه بر مدعای ‌آنان تبیین می‌گردد.

واژگان کلیدی: آیه ۵۴ سوره مائده, فخر رازی, تفسیر کبیر, خلافت در قرآن, ارتداد, مبارزه با مرتدان