نقد روایات فریقین در خصوص قرائت غیررایج «ولا تسال عن اصحاب الجحیم»


نقد روایات فریقین در خصوص قرائت غیررایج «ولا تسال عن اصحاب الجحیم»-در حال بارگذاری
۱۴ تیر ۱۳۹۷
PDF
700 K
23
رایگان

عنوان مقاله: نقد روایات فریقین در خصوص قرائت غیررایج «ولا تسال عن اصحاب الجحیم»

.

نویسندگان: زهرا قاسم‌ نژاد

.

سال انتشار: ۱۳۹۶    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

واژه‌های کلیدی: قرآن، روایات اهل سنت، روایات شیعه، قرائت، «ولا تسأل».

.

چکیده

روایات از جمله مستنداتی است که صاحبان منابع احتجاج قرائات و مفسران فریقین در توجیه وجوه قرائی به آن استناد می‌کنند. نافع برخلاف سایر قراء، فعل «ولاتُسألُ» را در آیه شریفۀ «إِنَّا أَرْسَلْنَاک بِالْحَقِّ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِیمِ»(بقره: ۱۱۹) به‌صورت مجزوم «وَلاَ تَسْأَلْ» قرائت کرده است. مستند قرائت نافع روایاتی است که در برخی منابع تفسیری و قرائی فریقین وجود دارد و صحت آن محل بحث است. به همین علت، نظر بیشتر صاحب‌ نظران بر نفی قرائت غیر رایج است.

پژوهش حاضر به‌ منظور بررسی ضعف این روایات، به روش توصیفی‌ تحلیلی، کتب قرائات، تفاسیر و منابع حدیثی و روایی را بررسی کرده است. یافته‌ های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد روایت اهل سنت و شیعه سند صحیح ندارد و محتوای روایت اهل سنت با آیات قرآن، سایر روایات صحیح و تاریخ در تناقض است.