نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی | علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 13 دی 1396
دسته بندی:

نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۶؛ تعداد صفحات: ۲۴؛ فرمت فایل: PDF؛ نویسندگان: زینب طیبی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ موضوع: نقد دیدگاه قرآنیون در نفی حجیت سنت پیامبر؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: قرآنیون | حجیت سنت نبوی | حجیت سنت پیامبر | مبانی فکری قرآنیون 

 

عنوان کامل مقاله: نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی

    

مشخصات مقاله نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی:

عنوان مجله: کتاب قیم؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ نویسندگان: زینب طیبی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ سال انتشار: ۱۳۹۶

 

چکیده

نقد مبانی قرآنیون نفی حجیت سنت نبوی

نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی

 نتیجه گیری:

۱- صرف نظر از اختلاف دیدگاه های قرآنیون نگرش به آثار و نظریات ایشان بیانگر آن است که اصول موضوعه ای که جریان یاد شده بر پایه آن به نفی حجیت سنت، احراز و اثبات سنت پرداخته است، موارد زیر است:

انحصار وحی الهی در قرآن، تعلق اراده الهی بر حفاظت انحصاری قرآن، انحصار قداست الفاظ و معانی در قرآن، جامعیت قرآن در شرح و تفصیل همه نیازهای دینی، انحصار جاودانگی الفاظ و معانی در قرآن، نفی وجود ابهام در احکام و آموزه های دینی در سایه تدبر در قرآن، انحصار تشریع در قرآن، نفی اصالت تاریخی روایات پیامبر (ص) از جهت تدوین، ظنی بودن ستت و تفرقه انگیز بودن آن.

۲- از جمله اشکالاتی که مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات ستت با آن مواجه است، از این قرار است:

الف) اثبات اعتبار و حجیت سنت گفتاری و غیر گفتاری پیامبر (ص) با دلیل عقلی که از فلسفه رسالت و نبوت و ممتنع بودن صدور گناه و غفلت از آن حضرت (ص) بهره می گیرد.

ب) نیز آیاتی که در آنها سخن از مفسر بودن پیامبر (ص)، حجیت داوری پیامبر (ص)، وحیانی بودن سنت، برابری اطاعت از پیامبر (ص) با اطاعت الهی، معرفی پیامبر (ص) به عنوان الگوی حسنه و لزوم تمسک به تمام آموزه های پیامبر (ص) آمده است.

ج) عدم انحصار وحی الهی در قرآن و یکسان بودن منشأ حجیت قرآن و سنت، برخورد گزینشی با آیات قرآن، بی توجهی به سیاق.

د) دست کشیدن از ظواهر معتبر قرآنی و برداشت ذوقی از آیات.

ه) اهتمام پیامبر (ص) و بزرگان صحابه به حفظ و نشر ست و دستیابی به سنت معتبر از بستر راه های قطعی و غیر قطعی.

 

مقالات مرتبط با موضوع (برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

سنت و جایگاه آن در اسلام

رویکرد ابوزید بر سنت و حجیت آن

بررسی و ارزیابی آرای احمد امین درباره حدیث

آسیب‌ های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن

 

واژگان پرتکرار مقاله:

قرآنیون؛ سنت؛ حدیث؛ وحی؛ حجیت سنت؛ اثبات سنت؛ سنت پیامبر؛ اهل القرآن؛ جامعیت قرآن؛ بی نیازی از سنت؛ قرآن بسندگی

   

انتهای پیام مقاله: نقد مبانی قرآنیون در نفی حجیت، احراز و اثبات سنت نبوی

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث