راوی‏ شناسان متقدم اهل ‏سنت و نقد متنی حدیث


راوی‏ شناسان متقدم اهل ‏سنت و نقد متنی حدیث-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
رایگان

 

نویسندگان: ثریا قطبی ؛ حمید باقری ؛ زهرا رضایی .

واژگان کلیدی: حدیث؛ نقد متن؛ مصادر متقدم رجالی؛ اهل‏ سنت؛ خاورشناسان

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

نقد متنی حدیث - معارف نت