نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

نقد متنی روایات تفسیر نورالثقلین بر اساس مستندات قرآنی

.

نویسندگان: رحمت الله عبدالله زاده آرانی؛ خدیجه خدمتکار آرانی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

بدون تردید روایات مسند و صحیح یکی از گنیجینه‌ های ارزشمند در تبیین آیات و رمزگشایی از آنها و تاویل متشابهات است. دستیابی به روایاتی که هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ متنی بتواند چنین نقشی را در فهم آیات قرآن کریم ایفا کند، همواره وجه همّت قرآن پژوهان به ویژه در تفاسیر اثری بوده است؛ امّا مشکل اساسی موجود در نوع تفاسیر اثری یعنی «حذف اسانید روایات» موجب گردیده که احراز نسبت روایات به معصوم دستخوش تردید جدّی گردد؛

توجه به جنبه فقه الحدیثی و متنی روایات هر چه بیشتر ضرورت می‌یابد.در این راستا از آنجا که در بسیاری از تفاسیر ماثور گردآوری روایات به منظور حفظ آنها از نابودی مورد اهتمام مفسران بوده، روایات صحیح و سقیم با هم آمیخته شده و گاه روایات ضعیف و حتی موضوع و مجعول در تفاسیر اثری جای گرفته است، به گونه‌ای که برخی از تفاسیر روایی سنی و شیعی را با آسیب اساسی مواجه ساخته است.

از آنجا که بر اساس روایات معصومین (ع) یکی از معیارهای اساسی در صحت و سقم روایات، عرضه‌ی آن به قرآن کریم است،‌ در این پژوهش، روایات تفسیر نورالثقلین حویزی ذیل برخی از آیات با توجه به این معیار فقه الحدیثی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی بیانگر آن است که برخی از این روایات علاوه بر تعارض و عدم مطابقت با مسلّمات عقلی و مسلّمات علمی و مانند آن، با آیات محکم قرآن کریم نیز سازگاری ندارند.

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ فقه‌ الحدیث؛ نقد متن؛ نورالثقلین. عروسی حویزی

.

عنوان مقاله [English]

Review of Figh al-hadith on the narratives of interpreting Noor al-thaghalein based on Quranic evidences

.
چکیده [English]

There is no doubt that authentic traditions are of great value in interpreting verses, decoding them, and explaining its obscurities. Quranic scholars, particularly in tradition- oriented exegeses, have always sought traditions whose isnad and text can play such a role in understanding the Qur’an.

Nonetheless the main widespread problem in tradition- oriented exegeses i.e. “removing the isnad” has made the attribution of these traditions to the Infallible, subject of great criticism and serious uncertainty, leading to a greater demand for text analysis and hadith comprehension.

Many tradition – oriented exegeses, being concerned with sustenance of hadiths, have collected every hadith despite its weak authenticity ; thus both sound and weak hadiths and even faked ones have been reported in these exegeses and this is considered a severe flaw to such Sunni and Shiite commentaries.

On the other hand, one of the main criteria of identifying sound hadiths is evaluating it by the Qur’an. In this article, some of the traditions mentioned in Nur -ol-Thaghalayn exegesis have been assessed employing this criterion. This study shows that a number of these hadiths, in addition to their inconsistency with reason and scientific data and etc. are in conflict with obvious quranic verses.

کلیدواژه‌ها [English]

Qur’an, Traditions, Hadith comprehension (fegh-ol-hadith), Text criticism, Nur -ol-Thaghalayn

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث