نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین

 

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ سید مجتبی حسین نژاد

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ابوجعفر محمد بن عیسی بن عبید، از راویان و اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری (علیهم السلام) است. قدمای از رجالیون و بزرگان این فن در شخصیت رجالی محمد بن عیسی بن عبید اختلاف نظر دارند. پس از نقد و بررسی این نتیجه حاصل است که مقتضی برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید هم‌چون روایت فضل بن شاذان و توثیق وی توسط نجاشی و اصحاب امامیه، وجود دارد و تنها چیزی که به عنوان مانع برای وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محسوب می شود، تضعیف شیخ طوسی است که خود بنفسه موضوعیت نداشته بلکه مستند به استثنا صورت گرفته توسط ابن ولید و شیخ صدوق در روایات محمد بن عیسی بن عبید می‌باشد.

این استثنا و تضعیف نیز تنها در مورد منفردات محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن و یا منفردات محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن عیسی بن عبید به سند منقطع است نه مطلق روایات محمد بن عیسی بن عبید. لذا روایاتی که محمد بن عیسی بن عبید در اسناد آن قرار گرفته است، در صورتی که از نوع این دو دسته از روایات نباشد، نمی توان آنها را با استناد به رای ابن ولید و شیخ صدوق، ضعیف دانست. بر این اساس سخنان ابن ولید و شیخ صدوق ظهور در تضعیف محمد بن عیسی بن عبید ندارد تا اینکه منافات با ادله توثیق محمد بن عیسی داشته باشد. در نتیجه می توان با توجه به دلائل توثیق محمد بن عیسی بن عبید، وثاقت محمد بن عیسی بن عبید را اثبات نمود.

واژگان کلیدی: محمد بن عیسی بن عبید؛ نجاشی؛ شیخ طوسی؛ ابن ولید؛ نوادر الحکمه

 .

عنوان مقاله [English]

Criticizing the Theory of Weakness of Muhammad b. Isa b. Obayd b. Yaqtin

چکیده [English]

Abu Ja’far Muhammad b. Isa b. Obayd b. Yaqtin is one of the companions and narrators of Imam Reza, Imam Hadi, Imam Javad and Imam Hassan Al-askari (PBUT). His authenticity is of great debate between the experts on narrators (Rijalis) Analyzing different points of view, it is concluded that all the exigencies for confirming him as authentic are available such as Fazl ibn Shazan’s narration and his confirmation by Najashi and Imami scholars.

The only exception considered as an obstacle to his confirmation, is Tusi’s assertion of his been weak .A judgment that has no evidence in support unless Saduq and Ibn Valid’s exculsions of his narrations which is not a general rule and is actually restricted to his narrations of Yunos b. Abdulrahman or that of Muhammad b.

Ahmad b. Yahya from him through broken chain. Therefore, the narrations on the authority of Muhammad b. Isa b. Obayd cannot be considered as weak, not having the two mentioned features, simply due to Sadugh and Ibn Valid’s judgment which cannot be considered as contradictory to the authenticity of Muhammad b. isa. Therefore, according to the evidence, it can be concluded that Muhammad b. Isa b. Obayd b. Yaqtin is authentic.

کلیدواژه‌ها [English]

Muhammad b. Isa b. Obayd, Najashi, Tusi, ibn Valid, Nawader al- Hikma

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث