نقد و بررسی نظریه برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم؛ مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 07 آبان 1397
دسته بندی:

نقد و بررسی نظریه برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم

نویسنده: علیرضا حیدری

چکیده

اعجاز قرآن در دانش علوم قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بودن قرآن از سوی خدا، از رهگذر اعجاز آن اثبات می‌شود. یکی از وجوه اعجاز قرآن که از صدر اسلام تاکنون مورد توجّه دانشمندان بوده است، اعجاز آن در پیراستگی از اختلاف است. اثبات اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف، بر پیش‌فرض‌ها و مقدّماتی استوار است. یکی از آن مقدّمات، پاسخگویی به شبهات و آیات موهِم اختلاف و تناقض است. لذا شناخت دقیق آرای خاورشناسان درباره قرآن کریم و نقد علمی دیدگاه‌های آنان برای ما مسلمانان ضرورتی انکارناپذیر است.

روش تحقیق در این پژوهش، مطالعه کتابخانه‌ای و رویکرد آن، توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. باید گفت صرف ‌نظر از انگیزه مستشرقان از ادعای وجود اختلاف در آیات قرآن، یکی از عللی که موجب توهم اختلاف و تناقض در آیات قرآن شده، در نظر نگرفتن قواعد صحیح در تفسیر آیات و بی‌توجّهی به شرایط تناقض است. از این رو، در نظر نگرفتن مبانی و قواعد صحیح در تفسیر آیات قرآن و در نظر نگرفتن شرایط تناقض، از جمله عوامل اصلی ایده آنان است. لذا چون آنان تصور درستی از تعریف تناقض ندارند، هر آیه‌ای را که با آیه دیگر به نوعی متفاوت باشد، مصداق تناقض دانسته‌اند، درحالی که زمانی می‌توان ادعا کرد میان دو آیه تناقض وجود دارد که اختلاف آن دو به گونه‌ای باشد که همواره از صدق هر یک، کذب دیگری و از کذب هر یک، صدق دیگری لازم آید. در این مقاله بیان شده که هیچ یک از شبهات آنها مبتنی بر دلیل علمی و منطقی نیست و تنها بر اساس پیش‌فرضهای نادرست است.

واژگان کلیدی: پیراستگی قرآن از اختلاف؛ مستشرقان؛ شبهات اعجاز؛ قواعد تفسیر؛ تناقض

.

موضوع مقاله: تناقض در آیات قرآن کریم:

مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث

.

مشخصات نویسنده مقاله نظریه برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن :

علیرضا حیدری؛ دانشیار دانشگاه پیام نور

مهمترین مطالب مطرح شده در مقاله تناقض در آیات قرآن :

نقدی بر نظرات فایرستون در مقاله «تناقض در آموزه‌ های قرآنی جنگ و راهکارهای حل آن»

بررسی و نقد شبهه ناسازگاری آیات مربوط به مدت آفرینش آسمان و زمین

بررسی تعارض تئوری‌ های علمی و آیات قرآن در آفرینش نخستین انسان

بررسی تعارض آیات مرتبط با خلقت جهان در شش دوره

بررسی حل تعارض آیات تجسم اعمال

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث