نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه؛ دانلود مقالات علوم قرآنی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 09 آبان 1397
دسته بندی:

نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

.

چکیده

نهج البلاغه بعد از قرآن کریم، بهترین منبع برای واکاوی مباحث اسلامی در همه زمینه‌ها است. رابطه انسان و محیط زیست یکی از این مباحث است. در اسلام بیش از هر دین و مکتبی به رفتار صحیح با محیط زیست سفارش شده است. با توجه به این‌که انسان در روز قیامت نسبت به تمام اعمال خویش مورد سؤال واقع می‌شود که چرا با وجود انذار‌ها، نهی‌ها، راهنمایی‌ها و تبیین رفتارهای صحیح و شناسایی رفتارهای ناپسند، حیوانات را آزار داده و نسبت به طبیعت کوتاهی کرده است، اهمیت آخرت گرایی انسان در رابطه با محیط زیست روشن می‌گردد.

آنچه در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه‌ای پیرامون آن سخن گفته شده، مجموعه‌ای از رفتارهایی است که مشخص کننده حقوق متقابل انسان و محیط زیست  می‌باشد و می‌توان از آن به راهبردهایی از نهج البلاغه در حیطه رفتار تعبیر کرد که در قالب فضایل و رذایل رفتاری صورت دقیقی از روابط انسان با محیط زیست را بر اساس نهج البلاغه ترسیم می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که احساس مسؤولیت نسبت به حیوانات، اهمیت دادن به تغذیه آنان و مراعات حالشان هنگام کار، خستگی، بیماری و پیری، پرهیز از اذیت و آزار و ترساندن آنان از مهم‌ترین موضوعات در رابطه با حیوانات است. همچنین حفظ درختان و اهتمام به کشاورزی، انتخاب آب مناسب و تنظیم آبیاری درختان، توجه به عوامل زیست محیطی در انتخاب محیط زندگی، نگاه به گل‌ها و سبزه‌زار، استفاده از پوشش مناسب فصلی نیز از مهم‌ترین موضوعات در رابطه با طبیعت است.

واژگان کلیدی: آخرت گرایی ؛ امام علی(ع)؛ حیوانات؛ رفتار؛ طبیعت؛ نهج البلاغه

.

موضوع مقاله: نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست

مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

مشخصات نویسندگان مقاله نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست :

فاطمه مرادی کهنکی؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

حسین چراغی وش؛ استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان

علی نظری؛ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

.

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله نقش آخرت گرایی در رابطه انسان و محیط زیست :

رابطه انسان و محیط زیست

رابطه انسان با حیوانات:

  • فضایل رفتاری انسان با حیوانات
  • رذایل رفتاری انسان با حیوانات

رابطه انسان با طبیعت:

  • فضایل رفتاری انسان با طبیعت
  • رذایل رفتاری انسان با طبیعت

 

دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث و الهیات و معارف اسلامی در معارف نت.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث