نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

نقش اسماء متشابه در تعارض دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی پیرامون سالم بن مکرم

.

نویسنده: الهه شاپسند

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

ابوخدیجه سالم بن مکرم که به ابوسلمه نیز مکنی است، از جمله راویانی است که وثاقت او محل تضارب آرای رجالیان بوده است. وجود روایات فقهی مهمی که در صورت وثاقت سالم بن مکرم، به صحت متصف می‌شوند و نیز نام‌های مشابهی که گاه خلط آنها با سالم بن مکرم، موجب تضعیف برخی اسناد و حتی تضعیف خود سالم شده، اهمیت بررسی بیشتر وضعیت رجالی این راوی را آشکار می‌سازد. این پژوهش، با توجه به داده‌های رجالی و مداقه در سند احادیث و با در نظر داشتن نام‌های مشابه، به این نتیجه رسیده است که در حل این تعارض، احتمال عدول شیخ از تضعیف، با توجه به قطعی نبودن رجوع وی به تعدیل، قابل تأمل است. با صرف نظر از تعارض درونی ادعا شده در اقوال شیخ، مقتضای «جمع» و نیز «ترجیح»، توثیق سالم است، اما صحیح‌تر آنست که بگوییم سالم ثقه است؛ زیرا تضعیف شیخ، ناشی از یکی دانستن سالم بن مکرم و سالم بن ابی‌سلمه است. در نتیجه، تضعیف شیخ درباره‌ی سالم بن مکرم قابل اخذ نیست و توثیق نجاشی، بدون معارض باقی می‌ماند
کلیدواژه‌ها

واژگان کلیدی: تعارض؛ جرح و تعدیل؛ ابوسلمه سالم بن مکرم؛ اسماء متشابه؛ نجاشی ؛ شیخ طوسی

.

عنوان مقاله [English]

Homonymity and its Role in Divergent Judgments of Najashi and Shaykh Tusi on Salem b. Mokram

.
چکیده [English]

Abu khadijeh Salem b. Mokram, nicknamed as Abu Salamah, is one of the transmitters whose authority has been subject to doubt. Regarding the numerous legal traditions, authenticity of which depends on that of Salem b. Mokram and also the weak transmitters with similar names which at times have been mistaken with Salem b. Mokram and subsequently have led to undermining some isnad and even Salem himself, it is necessary to study this authority more deeply.

Based on the information about the transmitters and reflecting on isnad while considering homonimity, this article has concluded that Tusi’s judgment on weakness of the above mentioned transmitter can be neglected due to the probability of not referring to authenticity.

Despite the internal inconsistency of Tusi’s judgment, considering Salem as authentic is the result of “summation” and “preference” principles. It seems that Sheykh Tusi has considered Salem b. Mokram as weak due to misidentifying him with Salem b. Abu Salma who has been weakened in different rijal books. As a result, Najashi’s acknowledgment of his authenticity remains without any conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

Contradictory judgments on transmitters, Salem b. Mokram, Homonymity, Najashi, Shaykh Tusi

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث