نقش ساختارهای ادبی آیات قرآن در اثبات نظریه تجسم اعمال

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 06 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: نقش ساختارهای ادبی آیات قرآن در اثبات نظریه تجسم اعمال

.
نویسندگان: ناصر کولیوند ؛ نصرت نیل‌ ساز

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

نظریه تجسم اعمال که عهده‌دار تبیینِ کیفیّت و نحوه دریافت جزای اعمال در عالم آخرت است، حقیقت اعمال آدمی را به عنوان پاداش یا کیفر او در آن عالم معرّفی می‌کند. درگفته‌های بسیاری از عالمان و مفسّران افزون بر ادله عقلی، شواهد نقلی فراوانی برای اثبات این نظریّه به چشم می‌خورد. حدود ۹۵ آیه از آیات قرآن به مسئله تجسم اعمال اشاره شده است. این آیات با توجّه به گوناگونی آنها در نوع ساختار ادبی به دسته‌های متعدّدی تقسیم می‌شوند.

دسته‌ای از این آیات با تعبیرهای مختلف از جمله دیدن اعمال، حضور اعمال، آوردن اعمال، آزمودن عمل و غیره به‌صراحت بر تجسم یافتن اعمال در عالم آخرت تأکید می‌کنند. دسته‌ای دیگر با ساختار نحوی خاص از جمله کاربرد استفهام انکاری و حصر، جزای اعمال در آخرت را عین اعمال معرّفی می‌کنند. دسته سوم از آیات با تصویرپردازی‌ های متعدّد به صورت تشبیه یا تمثیل مانند تشبیه اعمال نیک مؤمنان به نور و اعمال کافران به سراب و تاریکی، ماهیّت درونی برخی از اعمال را به تصویر کشیده‌اند. این جستار به بررسی ساختارهای ادبی و تعابیری در آیات قرآن می‌پردازد که می‌تواند شاهدی بر نظریّه تجسم اعمال باشد.

کلیدواژه‌ها: تعبیر؛ تعابیر؛ ساختار ادبی؛ عمل؛ تجسم اعمال

.

عنوان مقاله [English]

The Role of the Literary Structures of the Quran to Confirm the Theory of Deeds’ Visualizations

.
چکیده [English]

Visualization theory, which is used to explain the determination of the quality and howness of rewarding and punishment of human beings‘ deeds, shows the reality of human deeds in the hereafter. According to many scholars and commentators besides rational arguments, there exist ample anecdotal evidence to support this theory. 95 verses of the Quran alluded to the visualization of deeds. According to their different literary structures, these verses are divided into multiple categories.

A group of these verses with different interpretaions and terminology such as the visualizations of deeds, the presence of deeds, the examination of deeds explicitly emphasize the visualizaions of deeds in the hereafter. The other special syntactic structures such as denial of questioning, arrest, and criminal deeds in the hereafter denote to the reality of occuring such procedures.

The third set of signs with multiple imaging in the form of simile or metaphor such as metaphors for considering good deeds and acts of believers as light and regarding unbelievers‘ deeds as mirage and darkness portrayed.the innate nature of some of the deeds. This article examineed the literary structures and interpretations in the Quran that could provide evidence in support of the theory deeds‘ visualization.

کلیدواژه‌ها [English]

Interpretation, Literary structure, Deeds, Visualization of deeds

تجسم عمل ؛ قیامت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث