نقش مبنایی عدل در امامت علوی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله> نقش مبنایی عدل در امامت علوی

نویسنده: 

مریم صانع پور

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

عدل در امامت علوی

چکیده

برخی از شیعه‏ شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می‏دانند در حالی‏ که این اصل اعتقادی از آموزه‏‌های نظری و عملی امام علی علیه ‏السلام نشأت گرفته است. عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغاز شده، در کیهان شناسی جریان یافته، و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانه معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد. همچنین تأکید شیعه امامیه بر غلبه تاریخی حق بر باطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. در حالی که نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛ نگارنده در این مقاله با تمرکز بر آموزه‌‏های پیشوای اول شیعیان علی علیه‏ السلام به ریشه ‏یابی اصل اعتقادی عدل می‏ پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.

کلیدواژه‌ها: شیعه ‏دوازده امامی ؛ حسن و قبح عقلی ؛ عدل الهی ؛ عدالت اجتماعی ؛ معرفت شناسانه ؛ وجودشناسانه

.

نویسندگان [English]:

maryam saneapour

.

چکیده [English]

Some Western scholars of Shiite studies believe thatthe chief principle of justice in Twelver Shia Islam or Imamiyyah is rooted in Mo’tazalediscourse while this principle has its roots in Imam Ali’s (AS) theoretical and practical instructions. Justice in Imam Ali’s view has an epistemological status which initiates from Allah’s justice attribute; then it streams in cosmology; and after all it is represented in the position of the perfect man who is Allah’s Caliph in all aspects of his social life.

As a result, Imamate principle itself is formed on the basis of justice principle. In this regard, the epistemology of the goodness of justice and badness of cruelty and injustice originates in Islamic ontology of justice. Additionally, emphasis on the historical dominance of the right against the void is caused by Imamiyyah’sjustice-oriented epistemology and ontology; consequently, the principle of Imamiyyahis based on the principle of justice and vice versa.

Nevertheless, the theory of Justice in Mo’tazalediscourse has only got an epistemological status. The author of this article makes attempts to concentrate on the First Shiite Imam’s instructionsand simultaneously explores the roots of the justice principle. This is the original locus of reason which forms the foundation of justice in Imam Ali’s theoretical and practical instructions. Consequently, the orientalists’ claims on considering the basis of justice in Imamiyyahas being rooted in Mo’tazale discourse is rejected

Key words: Twelve-Imam Shia, Reason-oriented virtues and vices, Allah’s justice, Social justice, Epistemology, Ontology

موضوعات مرتبط, کلمات کلیدی:

نقش مبنایی عدل در امامت علوی, عدل در امامت علی(ع), نقش عدل در حکومت حضرت علی, نقش مبنایی عدل در امامت علوی, نقش مبنایی عدل در کلام علوی, نقش مبنایی عدل در اندیشه علوی, نقش عدل در امامت حضرت علی, عدل در امامت امام علی, نقش مبنایی عدل در آموزه‌های علوی, نقشعدل در امامت علوی, نقش مبنایی عدل از منظر امامت علوی, عدل در امامت از دیدگاه حضرت علی (ع), عدل از منظر امام علی, عدل از منظر حضرت علی, عدل در سیره علوی, عدل در سیره حضرت علی, عدل علوی, عدل حضرت علی, نقش مبنایی عدل الهی در امامت علوی, نقش عدل الهی در امامت علوی, عدل الهی در سیره علوی, عدل الهی در امامت امام علی, نقش مبنایی عدل الهی در آموزه‌های علوی, نقش عدل الهی در آموزه‌های علوی, نقش مبنایی عدل الهی از منظر امامت علوی, نقش عدل الهی از منظر امامت علوی, عدل الهی از دیدگاه حضرت علی (ع), عدل الهی از دیدگاه امام علی (ع), نقش مبنایی عدالت در امامت علوی, نقش عدالت در امامت علوی, عدالت در سیره علوی, نقش مبنایی عدالت در امامت علوی, نقش عدالت در امامت علوی, عدالت از دیدگاه امام علی, عدالت در امامت علی(ع), عدل الهی در امامت علی(ع), عدالت از منظر حضرت علی, عدالت در حکومت علوی, عدالت در سیره حکومتی حضرت علی, عدالت در حکومت امام علی, نقش مبنایی عدالت در آموزه‌های علوی, نقش عدالت در آموزه‌های علوی, نقش عدالت از منظر امامت علوی, عدالت از دیدگاه حضرت علی (ع), نقش مبنایی عدالت اجتماعی در امامت علوی, نقش عدالت اجتماعی در امامت علوی, عدالت اجتماعی در امامت امام علی, نقش مبنایی عدالت اجتماعی در آموزه‌های علوی, نقش مبنایی عدالت اجتماعی از منظر امامت علوی, عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع), عدالت اجتماعی در سیره علوی, عدالت اجتماعی در امامت علی(ع), عدل در امامت, عدل در سیره عملی امام علی, عدل در سیره عملی حضرت علی, عدل در سیره عملی علوی.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث