نگاهی مجدد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: نگاهی مجدد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن
.

نویسندگان: حسین بستان ؛ رضا دهقان نژاد

.

سال انتشار: ۱۳۹۶     سطح مقاله: علمی ترویجی

.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضرار، عضل، قذف، ایلاء، اخراج من البیت، واد و ارث‌ النساء تحلیل شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه زنان را تأیید نکرده، بلکه در موارد متعدد، با لحنی تند آن را سرزنش و محکوم نموده‌ است. تنها موردی که در نگاه نخست ممکن است شاهدی بر تأیید خشونت قلمداد گردد، آیه نشوز است که در محور دوم مورد بحث قرار گرفته‌است.

با تأمل دقیق‌تر در شرایط و جوانب تجویز ضرب زن ناشزه در آیه مذکور، مشخص گردید که این تجویز از باب خشونت جنسی علیه زن نیست، بلکه از باب مجازات قانونی است که شوهر نه به عنوان شوهر، بلکه به عنوان مجری قانون در صورت وجود شرایط خاص، آن را اعمال، و نشوز زن را با کمترین هزینه برطرف می‌کند، ولی در صورت نبودن هر یک از شرایط، اقدام شوهر در این زمینه، حرام و جرم تلقی می‌گردد و یا حتی ممکن است پیگرد قانونی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: خشونت ضد زنان؛ خشونت جنسی؛ زن در قرآن؛ نشوز

.

عنوان مقاله [English]

Reviewing Violence against Women from the Perspective of the Quran

چکیده [English]

This article examines the issue of violence against women from the perspective of the Quran. Firstly, the most important Quranic evidence of disagreeing with violence against women focusing on the verses related to good treatment with wives, rejecting damage (Dirar), putting pressure on women, honor accusation (qazf), oath to leaving the bed (Ila’), dismissal from the home, burring alive, and inheritance of women were analyzed. The results showed that the Quran has not confirmed any cases of violence against women.

The only case that may be considered as evidence of confirming violence against women is the verse of disobedience (Noshooz) that, with a more accurate reflection, it should be detected that it is not a matter of violence against women, but of a legal penalty which husband, not as a husband but as a law actor conditionally applies it and which can remove disobedience with the lowest cost. However, in the absence of any of the conditions, the husband’s violence is forbidden and considered as a crime.

کلیدواژه‌ها [English]

Violence against women, Sexual Violence, Woman in the Quran, Disobedience (Noshooz)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث